Κλίμακα Μετάδοσης Συναισθημάτων [ECS-15]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα μετάδοσης συναισθημάτων αναπτύχθηκε αρχικά το 1994 ως ένα ερωτηματολόγιο με 18 ερωτήσεις που μετριόνταν σε 4 βαθμούς και αναθεωρήθηκε το 1997. Η μετάδοση συναισθημάτων είναι μια σημαντική χαρακτηριστική σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και προσωπικές σχέσεις. Αυτό το ερωτηματολόγιο επιτρέπει τη μέτρηση των ατομικών διαφορών σε αυτό τον τομέα.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει τι επιρροή έχει ένα άτομο κατά την μετάδοση των συναισθημάτων.

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα ESC-15 αποτελείται από 15 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: 1=Ποτέ πάντα, 2=Μερικές φορές, 3=Συχνά, 4=Αρκετά συχνά, 5=Πάντα.

 

 

Βιβλιογραφία

 

Doherty, R. W. (1997). A measure of individual differences. Journal of Nonverbal Behavior, 21, 131-154