Δείκτης Εμπάθειας-Συστηματοποίησης για Παιδιά [ESQC-55]

 

Ανάλυση

Οι μετρήσεις EQ (Υπολογισμός Συναισθηματικής Νοημοσύνης) και SQ (Υπολογισμός Συστηματικής Νοημοσύνης) για ενήλικες προσαρμόστηκαν για χρήση με παιδιά και συνδυάστηκαν σε έναν συνολικό Δείκτη Εμπάθειας/Συστηματοποίησης (EQ/SQ) για παιδιά. Όπως και με τους ενήλικες, η εμπάθεια είναι υψηλότερη σε θηλυκά παιδιά, η συστηματοποίηση είναι υψηλότερη σε αρσενικά παιδιά, και η εμπάθεια και η συστηματοποίηση έχουν αρνητική συσχέτιση. Αυτό το συνδυασμένο μέτρο έχει δείξει ότι τα ατομικά “τύποι” εγκεφάλου είναι παρόντες από μικρή ηλικία και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο των αυτιστικών τάσεων.

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει την τάση ενός παιδιού προς την εμπάθεια και τη συστηματοποίηση. Αυτά είναι δύο σημαντικά στις διαφορές φύλου και τις διαφορές στο φάσμα αυτισμού/φυσιολογίας.

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο ESQC-55 αποτελείται από 55 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα Likert.

Βιβλιογραφία

Auyeung, B. Wheelwright, S. Allison, C. Atkinson, M. Samarawickrema, N. Baron-Cohen, S. (2009). The Children’s Empathy Quotient and Systemizing Quotient: Sex Differences in Typical Development and in Autism Spectrum Conditions. Journal of Autism and Developmental Disorders, 39 (11), 1509-1521