Κλίμακα τακτικής σύγκρουσης ειδικού επεισοδίου [ESCT-36]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα τακτικής σύγκρουσης ειδικού επεισοδίου (ESCT-36) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της συμπεριφοράς συγκρούσεων και της ανάπτυξης τακτικών παρέμβασης. Αυτή η κλίμακα αποτελείται από 36 συμπεριφορικά στοιχεία που αξιολογούν τη σοβαρότητα των επεισοδίων και παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση τους.

Οι λεπτομέρειες της κλίμακας συνήθως περιγράφονται σε παράγραφο και περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Στοιχεία Αξιολόγησης: Αναλυτική περιγραφή των 36 συμπεριφορικών στοιχείων που αξιολογούνται στην κλίμακα.
  2. Βαθμολογία: Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η κλίμακα αναθέτει βαθμολογίες σε κάθε στοιχείο, πιθανώς σε μια κλίμακα από 0 έως 5 ή από 0 έως 10, με την αυξανόμενη τιμή να υποδεικνύει αυξανόμενη σοβαρότητα.
  3. Ερμηνεία Βαθμολογίας: Ερμηνεία της σοβαρότητας της κάθε κατηγορίας βαθμολογίας, πιθανώς με παραδείγματα ή περιγραφές περίπτωσης.
  4. Οδηγίες για Χρήση: Πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιηθεί η κλίμακα, πιθανώς συμπεριλαμβάνοντας οδηγίες για την αξιολόγηση, την επικοινωνία αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη παρεμβάσεων.

Η κλίμακα ESCT-36 είναι συχνά χρήσιμη σε κλινικές ρυθμίσεις, ειδικά σε περιβάλλοντα όπου η αξιολόγηση της σοβαρότητας των επεισοδίων και η ανάπτυξη παρεμβάσεων είναι κρίσιμη, όπως σε μονάδες αντιμετώπισης κρίσεων ή ενδονοσοκομειακές μονάδες ψυχιατρικής νοσηλείας.

 

Στόχος

Ο βασικός στόχος της κλίμακας τακτικής σύγκρουσης ειδικού επεισοδίου (ESCT-36) είναι να παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο αξιολόγησης για τη σοβαρότητα των επεισοδίων σύγκρουσης και την ανάπτυξη παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν στη διαχείριση αυτών των επεισοδίων. Καθώς η σύγκρουση μπορεί να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα σε πολλούς τομείς, όπως η ψυχιατρική, η νοσηλευτική, η αντιμετώπιση κρίσεων κ.λπ., η αξιολόγηση της σοβαρότητας των επεισοδίων σύγκρουσης είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση των αναγκών του ατόμου και την ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Έτσι, ο στόχος της κλίμακας ESCT-36 είναι να παρέχει ένα σύστημα που θα επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας και σε άλλους αρμόδιους να κατανοήσουν τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης συμπεριφοράς σύγκρουσης και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή της. Μέσω της αξιολόγησης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην κλίμακα, μπορεί να δοθεί προτεραιότητα στις πιο επείγουσες ανάγκες και να σχεδιαστούν ατομικές παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα ESCT-36 αποτελείται από 36 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

Α = Πολύ αλήθεια για μένα

Β = Λίγο αλήθεια για μένα

Γ = Μετρίως αληθεύει για μένα

D = Λίγο αλήθεια για μένα

Ε = Δεν ισχύει καθόλου για μένα

 

Βιβλιογραφία

Tammy Lowery Zacchilli‚ 2007. The Relationship Between Conflict and Communication‚ Sex‚ Relationship Satisfaction‚ and other Relational Variables in Dating Relationships. A Dissertation In EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY. Texas Tech University

Canary‚ D. J.‚ Cunningham‚ E. M.‚ & Cody‚ M. J. (1988). Goal types‚ gender‚ and locus of control in managing interpersonal conflict. Communication Research‚ 15‚ 426-446