Ερωτηματολόγιο τακτικής σύγκρουσης για συγκεκριμένο επεισόδιο [ESCTQ-36]

 

 

Ανάλυση

Το Επεισοδιακό Ερωτηματολόγιο Τακτικών Συγκρούσεων (ESCTQ) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της συχνότητας και της σοβαρότητας της βίας μεταξύ εντός του συζυγικού ζευγαριού. Σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της φυσικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας που συμβαίνει εντός μιας μόνο επεισοδιακής σύγκρουσης.

 

Στόχος

Ο στόχος του Επεισοδιακού Ερωτηματολογίου Τακτικών Συγκρούσεων (ESCTQ) είναι να παρέχει ένα λεπτομερές μέσο μέτρησης για τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της βίας μεταξύ εταίρων σε μια επεισοδιακή σύγκρουση. Ο βασικός στόχος του εργαλείου είναι η παροχή μιας λεπτομερούς καταγραφής της βίας που συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας μόνο συγκεκριμένης σύγκρουσης μεταξύ εταίρων. Αυτός ο στόχος επιτρέπει στους ερευνητές και τους κλινικούς να αναλύσουν τα πρότυπα της βίας και να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικές επεμβάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπισή της. Επιπλέον, ο στόχος του ESCTQ είναι να παρέχει δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επέμβασης και παρέμβασης κατά της βίας μεταξύ εταίρων. Συνολικά, ο στόχος του ESCTQ είναι να παρέχει ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της βίας μεταξύ εταίρων.

 

Βαθμονόμηση

Το ESCTQ αποτελείται από δύο μέρη: μια κλίμακα συχνότητας και μια κλίμακα σοβαρότητας. Η κλίμακα συχνότητας αξιολογεί τη συχνότητα της φυσικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας που συνέβηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου σύγκρουσης. Η κλίμακα σοβαρότητας αξιολογεί τη σοβαρότητα της βίας που συνέβηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Βιβλιογραφία

Canary‚ D. J.‚ Cunningham‚ E. M.‚ & Cody‚ M. J. (1988). Goal types‚ gender‚ and locus of control in managing interpersonal conflict. Communication Research‚ 15‚ 426-446.

Canary‚ D. J. & Cupach‚ W. R. (1988). Relational and episodic ch‎aracteristics associated with conflict tactics. Journal of Social and Personal Relationships‚ 5(3)‚ 305-325.

Canary‚ Daniel J. & Spitzberg‚ Brian H. (1989). A Model of the Perceived Competence of Conflict Strategies. Human Communication Research; 15(4): 630–649.

Canary‚ Daniel J. & Spitzberg‚ Brian H. (1990). Attribution biases and associations between conflict strategies and competence outcomes. Communication Monographs; 57(2): 139-151

German‚ Nicole Marie. (2013). Assessment of Disharmony and Disaffection. Auburn University. Doctoral  thesis.