«Ευρωπαϊκό σύστημα για την αξιολόγηση εγχείρησης καρδιάς»

To Ευρωπαϊκό Σύστημα για την αξιολόγηση εγχείρησης καρδιάς (EuroSCORE) καθορίζει έναν αριθμό συντελεστών κινδύνου, οι οποίοι βοηθούν στην πρόβλεψη της θνησιμότητας από επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς. 

Το EuroSCORE χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές και έχει αποτελέσει αντικείμενο σε πολλές μελέτες και έρευνες. Ωστόσο, πολλοί παρατηρητές έχουν σημειώσει μία τάση προς υποεκτίμηση του κινδύνου σε ασθενείς με πολύ υψηλό κίνδυνο, και έχει αναφερθεί ότι η ολοκληρωτική στατιστική σύγκριση με άλλα μοντέλα πιθανότατα να ήταν δύσκολη, δεδομένου ότι οι ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την εξίσωση της  λογιστικής παλινδρόμησης δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. 

Η βάση δεδομένων EuroSCORE διαχωρίστηκε σε υποσύνολα  ανάπτυξης και επικύρωσης. Στο πρώτο υποσύνολο, οι συντελεστές κινδύνου που θεωρήθηκαν αντικειμενικοί, αξιόπιστοι, εφικτοί και δύσκολα αμφισβητήσιμοι σταθμίστηκαν βασισμένοι στην ανάλυση παλινδρόμησης. Δημιουργήθηκε μια συμπληρωματική βαθμολογία προβλεπόμενης θνησιμότητας. Οι ιδιότητες βαθμονόμησης και διάκρισης βαθμολογήθηκαν στο σύνολο δεδομένων πιστοποίησης. Ορίστηκαν κάποια κατώτατα όρια για το διαχωρισμό των ομάδων χαμηλού, μέτριου και υψηλού κινδύνου.

Επιπλέον, το EuroSCORE αρχικά είχε σχεδιαστεί ως ένα σύστημα φιλικό προς τον χρήστη, με την ελπίδα ότι θα ενθαρρύνονταν όσο το δυνατόν περισσότερες μονάδες ώστε να ξεκινήσουν προγράμματα παρακολούθησης της ποιότητας προσαρμογής στον κίνδυνο. Σήμερα, οι Ευρωπαίοι καρδιολόγοι και καρδιοχειρουργοί παρουσιάζουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον ποιοτικό έλεγχο και έχουν πρόσβαση σε όλο και καλύτερους πόρους τεχνολογικά. Γενικά, το EuroSCORE θεωρείται ένα εύκολο εργαλείο για τη δια-ιδρυματική σύγκριση με καλή ή άριστη ικανότητα πρόβλεψης.