Έκθεση σε συμμορίες-χιούστον σχολική έρευνα κοόρτης [EGHSCS-6]

 

 

Ανάλυση

Οι στάσεις απέναντι στις συμμορίες ποικίλλουν ανάλογα με τον πολιτισμό, τη νομοθεσία και τις κοινωνικές αξίες κάθε κοινότητας. Ορισμένοι απορρίπτουν απολύτως τις συμμορίες, θεωρώντας τις εγκληματικές ομάδες που απειλούν την ασφάλεια και την ευημερία. Άλλοι μπορεί να ανέχονται τις συμμορίες επειδή νιώθουν ανίκανοι να τις αντιμετωπίσουν ή έχουν κατανοήσει τις αιτίες της συμπεριφοράς τους. Συχνά, υπάρχει και η καταδίκη και η αποδοκιμασία, ενώ ορισμένες φορές οι κοινότητες προσπαθούν να συνεργαστούν με τις συμμορίες για να επιλύσουν προβλήματα ή να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης. Ανεξαρτήτως στάσης, η αντιμετώπιση των συμμοριών συχνά απαιτεί ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν εκπαίδευση, πρόληψη εγκληματικότητας και κοινωνικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ριζικών αιτιών που οδηγούν στην εμφάνιση των συμμοριών.

 

Σκοπός

Ο σκοπός της ανάλυσης των στάσεων απέναντι στις συμμορίες είναι να κατανοήσουμε τις διάφορες αντιλήψεις και αντιδράσεις των κοινοτήτων έναντι αυτών των ομάδων. Κατανοώντας τους σκοπούς που οδηγούν σε διαφορετικές στάσεις, μπορούμε να αναπτύξουμε πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση των προκλήσεων που θέτουν οι συμμορίες. Επιπλέον, μέσω της κατανόησης του σκοπού της ύπαρξης των συμμοριών, μπορούμε να αναζητήσουμε πιο βαθιές λύσεις για τη μείωση της εμπλοκής τους σε εγκληματικές δραστηριότητες. Συνολικά, ο σκοπός είναι η βελτίωση της ασφάλειας και της ευημερίας των κοινοτήτων μέσω της κατανόησης, της πρόληψης και της αντιμετώπισης των προκλήσεων που παρουσιάζουν οι συμμορίες.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο EGHSCS-6 βαθμολογείται ως εξής: Ναι=1, Όχι=0

 

Βιβλιογραφία

Arthur MW, Hawkins JD, Pollard JA, Catalano RF, Baglioni AJ. Measuring risk and protective factors for substance use, delinquency, and other adolescent problem behaviors: the Communities That Care Youth Survey. Evaluation Review 2002;26(6):575- 601.

Attar BK, Guerra NG, Tolan PH. Neighborhood disadvantage, stressful life events, and adjustment in urban elementary-school children. Special issue: impact of poverty on children, youth, and families. Journal of Clinical Child Psychology 1994:23(4):391-400.

Bjerregaard B, Smith CA. Gender differences in gang participation, delinquency, and substance use. Journal of Quantitative Criminology 1993;9:329- 355.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!