Φόβος του εγκλήματος-μελέτη ανάπτυξης της νεολαίας στο Σικάγο [FCCYDS-13]

 

 

Ανάλυση

Το Fear of Crime – Chicago Youth Development Study (FCCYDS-13) είναι ένα εργαλείο ψυχολογικής αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του φόβου του εγκλήματος μεταξύ εφήβων και νεαρών ενηλίκων. Αναπτύχθηκε με βάση τη μελέτη Chicago Youth Development Study, ένα διαχρονικό ερευνητικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται σε διάφορες πτυχές της ανάπτυξης των νέων, συμπεριλαμβανομένης της παραβατικότητας, της θυματοποίησης και των επιδράσεων της κοινότητας. Με την κατανόηση των παραγόντων που συμβάλλουν στο φόβο του εγκλήματος μεταξύ των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων, οι ερευνητές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να αναπτύξουν στοχευμένες παρεμβάσεις και πολιτικές με στόχο τη μείωση των ανησυχιών που σχετίζονται με το έγκλημα και την προώθηση ασφαλέστερων κοινοτήτων για τα νεαρά άτομα.

 

Στόχος

Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι η αξιολόγηση του φόβου του υποκειμένου ότι θα πέσει θύμα βίαιου εγκλήματος στο σπίτι ή/και γειτονιά του και τον αντίκτυπο αυτού του φόβου. Αξιολογεί επίσης τα μέτρα που λαμβάνονται για για την προστασία από το έγκλημα.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται μέσω 13 ερωτήσεων εκ των οποίων οι 1-4 βαθμολογούνται: Δεν φοβάμαι=1,  Λίγο φοβάμαι=2, Λίγο φοβάμαι=3, Πολύ φοβάμαι=4, ενώ οι 5-13 απαντώνται με Όχι=0 και Ναι=1.

 

Βιβλιογραφία

Gorman-Smith D‚ Tolan PH‚ Henry DB. A developmental-ecological model of the relation of family functioning to patterns of delinquency. Journal of Quantitative Criminology 2000;16:169-198