Κλίμακα του φόβου [FES-21]

 

Ανάλυση

Ο φόβος της κλίμακας, γνωστός και ως αγωνία της κλίμακας ή φοβία της ζυγαριάς, είναι μια μορφή διαταραχής της συμπεριφοράς όπου ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται υπερβολικά το βάρος του και ανησυχεί συνεχώς για το σχήμα και το μέγεθός του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές όπως ανορεξία ή δυσφορία και συνήθως επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογική και σωματική υγεία του ατόμου. Οι αιτίες του φόβου της κλίμακας μπορεί να είναι πολύπλοκες και να συμπεριλαμβάνουν κοινωνικές πιέσεις, ανασφάλειες σχετικά με την εικόνα του σώματος και άλλους παράγοντες. Η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία και υποστήριξη από ειδικούς στη διατροφή.

 

Σκοπός

Ο σκοπός της θεραπείας για τον φόβο της κλίμακας είναι να βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του σχετικά με το βάρος και την εικόνα του σώματος του, καθώς και να αναπτύξει υγιείς σχέσεις με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα FES-21 αποτελείται από 21 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής 1= Πολύ αντίθετο με εμένα ή δυνατά διαφωνώ 2= Δεν ισχύει για μένα ή διαφωνώ 3= Μερικές φορές αληθές, μερικές φορές όχι, ή αναποφάσιστος 4=Αληθές για μένα ή συμφωνώ 5= Πολύ αληθές για μένα ή δυνατά συμφωνώ

 

Βιβλιογραφία

Smith, R. H., Parrott, W. G., Diener, E. F., Hoyle, R. H., & Kim, S. H. (1999). Dispositional envy. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(8), 1007–1020.

Lange, J., & Crusius, J. (2015). Dispositional envy revisited: Unraveling the motivational dynamics of benign and malicious envy. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(2), 284–294.

Salovey, P., & Rodin, J. (1984). Some antecedents and consequences of social-comparison jealousy. Journal of Personality and Social Psychology, 47(4), 780–792.

Rodrigues, D., & Neves, S. (2017). Psychometric properties of the Dispositional Envy Scale. Journal of Individual Differences, 38(4), 245–253.

van de Ven, N., Zeelenberg, M., & Pieters, R. (2009). Leveling up and down: The experiences of benign and malicious envy. Emotion, 9(3), 419–429.

Rakhshani, T., & Thomas, K. (2019). Envy and schadenfreude in social media: Scale development and validation. Computers in Human Behavior, 91, 10–20.

Salovey, P., & Rodin, J. (1988). Cognitive consequences of social comparison. In J. Suls & T. A. Wills (Eds.), Social comparison: Contemporary theory and research (pp. 239–261). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!