Κλίμακα αξιολόγησης φόβου αρνητικής εμφάνισης [FNAES-6]

 

Ανάλυση

Μια από τις πιο γνωστές κλίμακες αξιολόγησης του φόβου αρνητικής εμφάνισης είναι η Κλίμακα Αξιολόγησης του Φόβου της Αρνητικής Εμφάνισης. Αυτή η κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην έρευνα για να μετρήσει τον φόβο των ατόμων να κριθούν αρνητικά από άλλους λόγω της εμφάνισής τους. Η κλίμακα FNAES-6 αποτελείται από 6 δηλώσεις που αξιολογεί ο υποψήφιος με βάση το πόσο αληθεύουν για τον εαυτό του, με βαθμολογίες που κυμαίνονται από 1 (σίγουρα δεν ισχύει) έως 5 (σίγουρα ισχύει). Ο συνολικός βαθμός υπολογίζεται με το άθροισμα των βαθμών για όλες τις δηλώσεις, με υψηλότερος βαθμός να υποδηλώνει υψηλότερο επίπεδο φόβου αρνητικής εμφάνισης.

 

Σκοπός

Ο σκοπός της κλίμακας αξιολόγησης φόβου αρνητικής εμφάνισης είναι να μετρήσει το επίπεδο φόβου που αισθάνονται οι άνθρωποι σχετικά με το πώς η εμφάνισή τους επηρεάζει την κοινωνική τους ζωή και την αυτοεκτίμησή τους. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από φόβο αρνητικής εμφάνισης μπορεί να αισθάνονται άγχος και ανασφάλεια όταν πρέπει να εκτεθούν σε κοινωνικές καταστάσεις ή να αλληλεπιδράσουν με άλλους ανθρώπους.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα FNAES-6 αποτελείται από 6 στοιχεία που βαθμολογούνται με τα εξής: 1 = Καθόλου, 2=Ελαφρώς, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Ακραία

 

Βιβλιογραφία

Lundgren JD‚ Anderson DA‚ Thompson JK.2004. Fear of negative appearance evaluation: development and evaluation of a new construct for risk factor work in the field of eating disorders. Eat Behav. 2004 Jan;5(1):75-84.