Κλίμακα φόβου αρνητικής αξιολόγησης [FNE-30]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα φόβου αρνητικής αξιολόγησης [FNE-30] είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του φόβου της αρνητικής κριτικής ή κριτικής από τους άλλους. Αυτή η κλίμακα χρησιμοποιείται συνήθως στον τομέα της ψυχολογίας και της ψυχολογικής έρευνας για να μελετήσει την κοινωνική ανησυχία και άλλες σχετικές διαστάσεις του φόβου. Η κλίμακα αυτή αξιολογεί διάφορες πτυχές του φόβου της αρνητικής αξιολόγησης, όπως ο φόβος της απόρριψης ή της αποδοκιμασίας από τους άλλους.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει το επίπεδο του φόβου που ένα άτομο αισθάνεται όταν αντιμετωπίζει την πιθανότητα της αρνητικής κριτικής ή της απόρριψης από τους άλλους. Η κλίμακα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλους τομείς, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η εκπαίδευση και η κλινική πρακτική, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο που ο φόβος της αρνητικής αξιολόγησης επηρεάζει τη συμπεριφορά και την ευημερία του ατόμου.

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα FNE-30 αποτελείται από 30 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: Σωστό, Λάθος.

 

 

Βιβλιογραφία

Watson‚ D.‚ & Friend‚ R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of Consultingand Clinical Psychology‚ 33‚ 448–457