Φόβος γιατρού [FOP-4]

 

Ανάλυση

Ο φόβος του ιατρού, γνωστός και ως ιατροφοβία ή νοσοφοβία, είναι ένα φαινόμενο όπου οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν έντονο φόβο ή άγχος σχετικά με το να επισκεφθούν ιατρούς, νοσοκομεία ή να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες. Αυτός ο φόβος μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων αρνητικών εμπειριών σε ιατρικές διαδικασίες, φόβους για την υγεία ή τον θάνατο, και ακόμα και τον φόβο της άγνωστης διάγνωσης. Αυτή η φοβία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ικανότητα ενός ατόμου να αναζητήσει ιατρική βοήθεια όταν είναι απαραίτητο, και μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια στη φροντίδα της υγείας. Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτόν τον φόβο μπορεί να ωφεληθούν από τη συμβουλευτική και τη θεραπεία, όπως η συμπεριφορική θεραπεία ή η κογνιτιβιστική θεραπεία, προκειμένου να μάθουν να αντιμετωπίζουν και να ξεπερνούν τον φόβο τους.

 

Στόχος

Ο στόχος της θεραπείας για τον φόβο του ιατρού είναι να βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τον φόβο του, ώστε να μπορεί να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα με αυτοπεποίθηση και χωρίς υπερβολικό άγχος.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα FOP-4 αποτελείται από 4 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: 1 = καθόλου 2 = κάπως 3 = μετριασμένα 4 = πολύ

 

Βιβλιογραφία

Richmond‚ V. P.‚ Smith‚ R. S.‚ Heisel‚ A. M.‚ & McCroskey‚ J. C. (1998). The impact of communication apprehension and fear of talking with a physician and perceived medical outcomes. Communication Research Reports‚ 15‚ 344-353.