Ερωτηματολόγιο φόβου εμετού [FOV-61]

 

Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο φόβου εμετού αναπτύσσεται συνήθως με σκοπό να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σε παραγράφους για κάθε ερώτηση ή θέμα που προκύπτει. Ας δούμε ένα παράδειγμα παραγράφου για την ερώτηση “Ένταση του φόβου”: Ο φόβος του εμετού μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αντιμετωπίζουν έναν ασήμαντο βαθμό άγχους ή ανησυχίας όταν σκέφτονται το εμετό, ενώ άλλοι μπορεί να βιώνουν έντονο φόβο ή πανικό. Η ένταση του φόβου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινή ζωή του ατόμου, αφού μπορεί να περιορίσει τις κοινωνικές δραστηριότητες, τις επιλογές διατροφής ή ακόμη και την εργασιακή τους απόδοση. Συνεπώς, η κατανόηση της έντασης του φόβου είναι σημαντική για τον καθορισμό των αναγκών και της βοήθειας που μπορεί να χρειάζεται το άτομο για να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες.

 

Στόχος

O στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει τη συστηματική αξιολόγηση του βαθμού φόβου που αντιμετωπίζει ένα άτομο σε σχέση με τον εμετό. Μέσω των ερωτήσεων που περιλαμβάνει, βοηθά στην καταγραφή των συμπτωμάτων, την καθορισμό της σοβαρότητας του φόβου και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τη θεραπεία. Ο στόχος είναι να παρέχει στους επαγγελματίες υγείας τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον φόβο του ατόμου.

 

Βαθμονόμηση Ερώτησεων

Το ερωτηματολόγιο FOV-61 αποτελείται από 61 ερωτήσεις που βαθμολογούνται με τα εξής:

1= Καθόλου αποτελεσματικό, 2= Ελαφρώς αποτελεσματικό, 3= Μετρίως αποτελεσματικό, 4= Πολύ αποτελεσματικό, 5= Ακραία αποτελεσματικό, 6= Δεν φοβάμαι πλέον καθόλου τον εμετό

 

 

Βιβλιογραφία

Veale‚ D. and Lambrou‚ C. (2006). The psychopathology of vomit phobia. Behavioural and Cognitive Psychotherapy‚34 (2) 139-150