Φόβοι της Συμπόνιας: Κλίμακες [FOCS-13]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

 

Η κλίμακα των Φόβων της Συμπόνιας αποτελείται από τρεις υποκλίμακες, καθεμία από τις οποίες μετρά έναν διαφορετικό τύπο φόβου σχετικά με τη συμπόνια: τον φόβο της προσφοράς συμπόνιας προς άλλους, τον φόβο της αποδοχής συμπόνιας από άλλους και τον φόβο της επίδειξης συμπόνιας προς τον εαυτό. Η πρώτη υποκλίμακα αξιολογεί τον φόβο του ατόμου να δείξει συμπόνια προς άλλους, εκφράζοντας ανησυχίες ότι μπορεί να θεωρηθεί αδύναμος ή ότι μπορεί να εκμεταλλευτούν την καλοσύνη του. Η δεύτερη υποκλίμακα μετρά τον φόβο του να λάβει συμπόνια από άλλους, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να νιώθει άβολα ή να φοβάται μήπως φανεί αδύναμος. Τέλος, η τρίτη υποκλίμακα εξετάζει τον φόβο του ατόμου να δείξει συμπόνια προς τον εαυτό του, που μπορεί να συνοδεύεται από ανησυχίες για το ότι θα θεωρηθεί τεμπέλης ή αδύναμος. Αυτές οι κλίμακες είναι σημαντικές για την κατανόηση των ψυχολογικών εμποδίων που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα άτομα στην έκφραση ή την αποδοχή της συμπόνιας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και των διαπροσωπικών σχέσεων.

 

Στόχος κλίμακας

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να εξεταστούν και να κατανοηθούν βαθύτερα οι ψυχολογικές αντιστάσεις που μπορεί να έχουν τα άτομα στην έκφραση και αποδοχή της συμπόνιας. Με την αξιολόγηση αυτών των φόβων, οι ερευνητές και οι κλινικοί μπορούν να εντοπίσουν τα συναισθηματικά και γνωστικά εμπόδια που εμποδίζουν τους ανθρώπους να προσφέρουν ή να δεχτούν συμπόνια, είτε προς άλλους είτε προς τον εαυτό τους. Αυτή η κατανόηση είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων εκπαίδευσης που στοχεύουν στη μείωση αυτών των φόβων και στην προαγωγή της συναισθηματικής ευημερίας και των θετικών διαπροσωπικών σχέσεων. Επιπλέον, η χρήση αυτών των κλιμάκων μπορεί να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της συμπόνιας στην καθημερινή ζωή και να ενθαρρύνει την καλλιέργεια ενός πιο συμπονετικού και υποστηρικτικού κοινωνικού περιβάλλοντος.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

 

Η κλίμακα FOCS-13 αποτελείται από 13 στοιχεία τα οποία απαντιούνται ως εξής:

Καθόλου σύμφωνος = 0‚ 1‚ 2 = Κάπως σύμφωνος‚ 3‚ 4 = Πλήρως σύμφωνος

 

Βιβλιογραφία

 

Gilbert‚ P.‚ McEwan‚ K.‚ Matos‚ M. & Rivis‚ A. (Submitted). Fear of compassion: Development of a self-report measure. Psychology and Psychotherapy.