Αξιολόγηση Υψηλού Κινδύνου Συμπεριφορών Πάλης [FHRBA-10]

 

 

Ανάλυση

Όσον αφορά την αξιολόγηση υψηλού κινδύνου συμπεριφορών, ο καυγάς είναι μία από τις πιο επικίνδυνες και πιθανώς ζωτικά απειλητικές δραστηριότητες που μπορεί να συμβούν. Είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας να γνωρίζουν τα σημάδια και τα συμπτώματα πιθανού καυγά, καθώς και τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με αυτόν. Κατά την αξιολόγηση του κινδύνου καυγά, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη η ιστορία βίας του ατόμου, καθώς και οποιαδήποτε τρέχουσα ή προηγούμενη ψυχική διαταραχή. Σημαντικό είναι επίσης να ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στη συμπεριφορά του ατόμου.

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει πόσο υψηλά βρίσκεται ο κίνδυνος συμπεριφορών πάλης

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο FHRBA-10 αποτελείται από 10 ερωτήσεις. Το πλήθος των στοιχείων “Α” στα οποία ο RESPONDENT απάντησε “ναι” προστίθεται. Στη συνέχεια, για εκείνους τους ανταποκρινόμενους που σημείωσαν τουλάχιστον 1, ο ρυθμός υπολογίζεται με το να κανονικοποιούνται οι απαντήσεις για τα “Β” στοιχεία (Πόσο συχνά;). Οι τιμές πόντων ανατίθενται ως εξής:  Σπάνια = 1,   Περιστασιακά = 2, Τακτικά = 3.

 

 

Βιβλιογραφία

Dolan S. Doctoral Dissertation. Chicago‚ IL: University of Chicago‚ Department of Psychology‚1989

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!