Κατάσταση Τροφικής Ασφάλειας – Σύντομη Μορφή [FSS-6]

 

Ανάλυση

Το Food Security Status – Short Form [FSS-6] είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της τροφικής ασφάλειας ενός ατόμου ή μιας οικογένειας. Η σύντομη μορφή αυτού του εργαλείου πιθανόν να περιλαμβάνει λιγότερες ερωτήσεις από μια πλήρης έκδοση, αλλά παρέχει εξακριβωμένες πληροφορίες σχετικά με το αν οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε επαρκή και υγιεινή τροφή και εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η ανεπάρκεια τροφής ή η ανασφάλεια τροφίμων. Η αξιολόγηση της τροφικής ασφάλειας είναι σημαντική για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της διασφάλισης της διατροφής των ανθρώπων και της καταπολέμησης της πείνας και της ανεπάρκειας τροφίμων.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει την τροφική ασφάλεια ενός ατόμου ή μιας οικογένειας. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση ερωτήσεων που σχετίζονται με την πρόσβαση σε επαρκή και υγιεινή τροφή, την ικανότητα να διατηρείται μια σταθερή και ισορροπημένη διατροφή και την αντίληψη του ατόμου για την τροφική του ασφάλεια.

 

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο FSS-6 αποτελείται από 6 ερωτήματα τα οποία βαθμολόγουνται με τα εξής: 1=Συχνά αληθές, 2=Κάποτε αληθές, 3= Ποτέ αληθές, 4=Δεν γνωρίζω, Αρνήθηκε.

 

 

Βιβλιογραφία

Bickel‚ G.‚ Nord‚ M. Price‚ C.‚ Hamilton‚ W.‚ & Cook‚ J. (2000). Measuring food security in the United States: Guide to measuring household food security. U.S. Department of Agriculture‚ Food and Nutrition Service‚ Alexandria VA. 

Harrison‚ G. G.‚ Stormer‚ A.‚ Herman‚ D. R.‚ & Winham‚ D. M. (2003). Development of a Spanish-language version of the U.S. Household Food Security Survey module. The Journal of Nutrition‚ 133(4)‚ 1192-1197.