Ερωτηματολόγιο τεσσάρων διαστάσεων συμπτωμάτων [4DSQ-50]

 

 

Ανάλυση

Πολλά προβλήματα υγειονομικής περίθαλψης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη σχετίζονται με το άγχος (distress) και δεν αντιπροσωπεύουν πραγματική ψυχιατρική διαταραχή (ανεξάρτητα από το αν πληρούνται τα κριτήρια του DSM-IV για καταθλιπτικές ή αγχώδεις διαταραχές). Η αδιάκριτη εφαρμογή των κριτηρίων του DSM-IV στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης παράγει πολλές ψευδώς θετικές διαγνώσεις, προκαλώντας σύγχυση στους ασθενείς και παραπλανώντας τους επαγγελματίες.

 

Σκοπός

Το 4DSQ είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση της δυσφορίας, της κατάθλιψης, του άγχους και της σωματοποίησης. Χρησιμοποιείται κυρίως στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Το 4DSQ συμβάλλει στη διάκριση μεταξύ φυσιολογικού άγχους και ψυχιατρικής διαταραχής.

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο 4DSQ αποτελείται από 50 στοιχεία και βαθμολογούνται ως εξής: καθόλου=0, μερικές φορές=1, συχνά=2

Βιβλιογραφία

Terluin B, Van Rhenen W, Schaufeli WB, De Haan M. The Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ): measuring distress and other mental health problems in a working population. Work and Stress 2004; 18(3): 187-207.

Terluin B, Van Marwijk HWJ, Adèr HJ, De Vet HCW, Penninx BWJH, Hermens MLM, Van Boeijen CA, Van Balkom AJLM, Van der Klink JJL, Stalman WAB. The Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ): a validation study of a multidimensional self-report questionnaire to assess distress, depression, anxiety and somatization. BMC Psychiatry 2006; 6:34.

Terluin B, Brouwers EPM, van Marwijk HWJ, Verhaak PFM, van der Horst HE. Detecting depressive and anxiety disorders in distressed patients in primary care; comparative diagnostic accuracy of the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). BMC Fam Pract 2009; 10:58.