Εκπαιδευτικό Δίκτυο ομοφυλόφιλων, λεσβιών, στρέιτ (GLSEN)

 

 

Περιγραφή

 

Το Gay, Lesbian, Straight Education Network (GLSEN) είναι ένας εθνικός οργανισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες που ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό να δημιουργήσει ασφαλή και υποστηρικτικά σχολικά περιβάλλοντα για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Ο GLSEN συνεργάζεται με σχολεία, δασκάλους, μαθητές και άλλους ενδιαφερόμενους για την προώθηση της ισότητας και της δικαιοσύνης στον εκπαιδευτικό τομέα.

 

Ανάλυση

 

Ο GLSEN ασχολείται με διάφορες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων του:
Έρευνα και Δεδομένα: Διεξάγει έρευνες για την καταγραφή των εμπειριών των ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών στα σχολεία, όπως η National School Climate Survey.
Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό για δασκάλους, διευθυντές σχολείων και άλλους επαγγελματίες της εκπαίδευσης για να προωθήσουν τη συμπερίληψη και την ισότητα.
Πολιτική και Υποστήριξη: Εργάζεται για την υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών που προστατεύουν τους ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές από διακρίσεις, παρενόχληση και εκφοβισμό.
Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης: Οργανώνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης, όπως το Day of Silence, για την ενημέρωση και την προώθηση της κατανόησης των ζητημάτων ΛΟΑΤΚΙ+.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος του GLSEN είναι:
Δημιουργία Ασφαλών Σχολείων: Να εξασφαλίσει ότι όλα τα σχολεία είναι ασφαλή και υποστηρικτικά για τους μαθητές ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.
Προώθηση της Ισότητας: Να προωθήσει την ισότητα και την αποδοχή για τους ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές μέσω εκπαιδευτικών και πολιτικών πρωτοβουλιών.
Μείωση Διακρίσεων: Να μειώσει τις διακρίσεις, την παρενόχληση και τον εκφοβισμό που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές στα σχολεία.
Ενδυνάμωση Μαθητών και Εκπαιδευτικών: Να ενδυναμώσει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να γίνουν παράγοντες αλλαγής στα σχολικά τους περιβάλλοντα.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση της επίδρασης των πρωτοβουλιών του GLSEN πραγματοποιείται μέσω:
Συλλογή Δεδομένων: Διεξαγωγή τακτικών ερευνών και μελετών, όπως η National School Climate Survey, για την αξιολόγηση των συνθηκών στα σχολεία.
Ανάλυση Δεδομένων: Χρήση στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πρόοδο και τις προκλήσεις.
Αξιολόγηση Προγραμμάτων: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των πολιτικών παρεμβάσεων.
Αναφορές και Ενημέρωση: Δημιουργία και δημοσίευση αναφορών για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

 

Βιβλιογραφία

 

Kosciw, J.G., Greytak, E.A., Zongrone, A.D., Clark, C.M., & Truong, N.L. The 2019 National School Climate Survey: The experiences of lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer youth in our nation’s schools. GLSEN. 2020.
Russell, S.T., Horn, S.S. Sexual Orientation, Gender Identity, and Schooling: The Nexus of Research, Practice, and Policy. Oxford University Press. 2016.
Meyer, E.J. Gender, Bullying, and Harassment: Strategies to End Sexism and Homophobia in Schools. Teachers College Press. 2009.
Snapp, S.D., Hoenig, J.M., Fields, A., & Russell, S.T. Messy, Butch, and Queer: LGBTQ Youth and the School-to-Prison Pipeline. Journal of Adolescent Research. 2015;30(1):57-82.