Αναθεωρημένη Κλίμακα Γενικευμένου Εθνοκεντρισμού [GENE-59]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Αναθεωρημένη Κλίμακα Γενικευμένου Εθνοκεντρισμού (GENE-59) είναι ένα εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί ο εθνοκεντρικός τύπος σκέψης σε άτομα. Η κλίμακα αυτή αναθεωρήθηκε από τους ερευνητές Parinda Khatri και Richard D. Clement το 2006. Η GENE-59 χρησιμοποιείται σε ερευνητικά πειράματα και μελέτες για να μετρήσει το επίπεδο του εθνοκεντρισμού σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες και να εξετάσει τις επιπτώσεις του εθνοκεντρισμού στις συμπεριφορές και τις απόψεις των ατόμων.

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα εργαλείο μέτρησης που θα επιτρέπει στους ερευνητές να αξιολογήσουν το επίπεδο του εθνοκεντρισμού σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες και περιβάλλοντα. Αυτός ο στόχος εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς:

  1. Κατανόηση: Επιτρέπει στους ερευνητές να κατανοήσουν και να μελετήσουν τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των ατόμων σε σχέση με τον εθνοκεντρισμό, παρέχοντας έτσι μια καλύτερη κατανόηση των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις απόψεις τους.
  2. Έρευνα: Χρησιμοποιείται σε ερευνητικές μελέτες για να εξετάσει τη σχέση μεταξύ εθνοκεντρισμού και άλλων μεταβλητών, όπως η συμπεριφορά, οι αντιλήψεις και οι προσωπικές πεποιθήσεις.
  3. Πρόβλεψη: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει τις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις των ατόμων σε διάφορες καταστάσεις που σχετίζονται με το εθνικό περιβάλλον.

Συνολικά, ο στόχος της GENE-59 είναι να παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση και τη μέτρηση του εθνοκεντρισμού ως ένα σημαντικό πολιτισμικό φαινόμενο και να εξετάσει τις επιπτώσεις του σε διάφορους τομείς της ζωής.

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η GENE-59 αποτελείται από 59 ερωτήσεις που αξιολογούν τη στάση και τις πεποιθήσεις του ατόμου ως προς τον εθνοκεντρισμό, δηλαδή την τάση να δίνει προτεραιότητα στο έθνος του και να θεωρεί την ίδια την εθνικότητα ως σημαντική. Οι ερωτήσεις καλύπτουν θέματα όπως η περηφάνια για το έθνος, οι εθνικές προσωπικές ταυτότητες, οι αντιλήψεις για τους αλλοδαπούς και τις εθνικές τους κοινότητες, καθώς και η προτίμηση για εθνικά προϊόντα ή υπηρεσίες έναντι ξένων.

Βιβλιογραφία

Neuliep‚ J. W. (2002). Assessing the Reliability and Validity of the Generalized Ethnocentrism Scale‚ Journal of Intercultural Communication Research‚ 31‚ 201-215.

Neuliep‚ J. W.‚ & McCroskey‚ J. C.(1997).The development of a U. S. and generalized ethnocentrism scale. Communication Research Reports‚ 14‚ 385-398.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!