Ερωτηματολόγιο Γενικής Αλληλεπίδρασης [GIQ-44]

 

 

Συγγραφέας

Ε. Χάιντς.

 

Σκοπός

Το ερωτηματολόγιο εξετάζει την ποιότητα και τη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων αντιδράσεων από τους συζύγους, καθώς αυτοί τις αντιλαμβάνονται τόσο σε σχέση με τον εαυτό τους όσο και σε σχέση με τον σύντροφό τους.

 

Σύντομη περιγραφή

Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από σύνολο 56 ερωτήσεων, που καλύπτουν τους εξής τομείς:

1.Τρυφερότητα

2.Σεξουαλική αλληλεπίδραση

3.Επίλυση διαφωνιών

4.Εκδήλωση προσοχής

5.Κοινωνική ζωή

6.Λήψη αποφάσεων

7.Ανεξαρτησία

8.Επικοινωνία

9.Έκφραση συναισθημάτων

10.Ικανοποίηση από τον γάμο

Οι κλειστές ερωτήσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ορισμένες απαιτούν απάντηση σε κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων, ενώ άλλες αποτελούνται από υποερωτήσεις που εξετάζουν τη συχνότητα εμφάνισης διάφορων αντιδράσεων σε διάφορους τομείς αλληλεπίδρασης. Το ερωτηματολόγιο είναι σχεδιασμένο να καλύπτει εκτενώς τις πτυχές της σχέσης και της επικοινωνίας σε διάφορους πεδία.

 

Δείγμα

Το δείγμα αποτελούνταν από 44 ζευγάρια, με τα 22 από αυτά να έχουν ζητήσει υποστήριξη για προβλήματα που αντιμετώπιζαν στη σχέση τους.

 

Εγκυρότητα

Η ανάλυση σχέσης με άλλες μεταβλητές απέδειξε ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο διαθέτει ικανοποιητική αξιοπιστία ως προς την εννοιολογική του κατασκευή.

 

Κύρια βιβλιογραφική πηγή

Χάιντς, Ε. (1995). Μια νέα θεραπευτική πρόταση για την επικοινωνία των συζύγων με προβλήματα γάμου. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.