Αξιολόγηση της Γενικευμένης Διαταραχής Άγχους [GAD-7]

 

Ανάλυση

The GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder 7) είναι μια σύντομη μέτρηση των συμπτωμάτων της αγχώδους διαταραχής, βασισμένη στα κριτήρια διάγνωσης που περιγράφονται στο DSM-IV. Αυτή η αξιολόγηση ζητά από τους ασθενείς να αξιολογήσουν το επίπεδο των συμπτωμάτων τους τις τελευταίες δύο εβδομάδες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της προόδου της θεραπείας με τον χρόνο. Λόγω της απλής γλώσσας που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση, είναι κατάλληλη για άτομα από την ηλικία των 14 ετών. Όταν χρησιμοποιείται ως εργαλείο εντοπισμού, συνιστάται περαιτέρω αξιολόγηση όταν το σκορ είναι 10 ή μεγαλύτερο.

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει και να διαγνώσει άτομα που ενδέχεται να βιώνουν συμπτώματα που είναι συνεπή με τη GAD.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο GAD-7 αποτελείται από 7 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής: 0=Καθόλου, 1=Λίγες μέρες, 2=Περισσότερες από τη μίση των ημερών, 3=Σχεδόν κάθε μέρα.

Βιβλιογραφία

Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB, et al; anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity, and detection. Ann Intern Med. 2007:146(5):317-25.
Löwe, B., Decker, O., Müller, S., Brähler, E., Schellberg, D., Herzog, W., & Herzberg, P. Y. (2008). Validation and standardization of the Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7) in the general population. Medical care, 46(3), 266.