Γεωγραφική Εγγύτητα [GP-7]

 

 

Συγγραφείς

Δ. Γεώργας, Σ. Χριστακοπούλου, Y. Poortinga, A. Angleitner, R. Goodwin και Ν. Χαραλάμπους.

 

Σκοπός

Η κλίμακα χρησιμοποιείται για να μετρήσει την απόσταση μεταξύ του τόπου μόνιμης κατοικίας ενός ατόμου και των υπολοίπων μελών της οικογένειας.

 

Σύντομη περιγραφή

Πρόκειται για ένα μέτρο αυτοαναφοράς που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει το βαθμό πλησιέστερης γεωγραφικής απόστασης μεταξύ του τόπου μόνιμης κατοικίας ενός ατόμου και κάθε μέλους της εκτεταμένης οικογένειάς του (πατέρα, μητέρα, παππού, γιαγιά, θείος/θεία).

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Κατανοώ την κλίμακα που παραθέτετε. Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια σε κάτι συγκεκριμένο που σχετίζεται με αυτήν την κλίμακα, παρακαλώ ενημερώστε με, και θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο το δυνατόν καλύτερα.

 

Κύρια βιβλιογραφική πηγή

Georgas, J., Christakopoulou, S., Poortinga, Y., Angleitner, A., Goodwin, R., & Charalambous, N. (1997). The Relationship of Family Bonds to Family Structure and Function across Culture. Journal of Cross-Cultural Psychology, 28*3(, 303-320.