Ερωτηματολόγιο Άγχους των Ηλικιωμένων [GAI]

 

Ανάλυση

 

Το Ερωτηματολόγιο Άγχους των Ηλικιωμένων κατασκευάστηκε για να αξιολογήσει τα επίπεδα άγχους στους ηλικιωμένους. Το GAI είναι ειδικά προσαρμοσμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις εμπειρίες των ηλικιωμένων ατόμων, λαμβάνοντας υπόψη τις ψυχολογικές και σωματικές αλλαγές που σχετίζονται με τη γήρανση.

 

Στόχος

 

Στόχος του είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέτρηση των επιπέδων άγχους στους ηλικιωμένους, βοηθώντας τους κλινικούς επαγγελματίες να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων άγχους σε αυτόν τον πληθυσμό.

 

Βαθμονόμηση

 

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται ως “Σωστό” ή “Λάθος”. Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται προσθέτοντας τις απαντήσεις “Σωστό”, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδεικνύουν μεγαλύτερα επίπεδα άγχους.

 

Βιβλιογραφία

 

Byrne, G. J., & Pachana, N. A. (2011). “Development and validation of a short form of the Geriatric Anxiety Inventory—the GAI-SF”. International Psychogeriatrics, 23(1), 125-131.

Pachana, N. A., Byrne, G. J., Siddle, H., Koloski, N., Harley, E., & Arnold, E. (2007). “Development and validation of the Geriatric Anxiety Inventory”. International Psychogeriatrics, 19(1), 103-114.

Byrne, G. J., & Pachana, N. A. (2010). “Anxiety and depression in the elderly: Do we know any more?”. Current Opinion in Psychiatry, 23(6), 504-509.