Κλίμακα Γηριατρικής Κατάθλιψης [ΚΓΚ-15]

 

Ανάλυση Kλίμακας

Η Kλίμακα της Γηριατρικής Κατάθλιψης (Geriatric Depression Scale [GDS-15]), αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ το οποίο αναπτύχθηκε από αναπτύχθηκε το 1986 από τους Sheikh και Yesavage ειδικά για χρήση σε ηλικιωμένους, η οποία αποτυπώνει τη διάθεση και τα συναισθήματα των ηλικιωμένων, καθώς και πιθανά συμπτώματα τάσης για Κατάθλιψη. Επίσης είναι αυτοσυμπληρούμενη, αν και πολλές φορές κρίνεται σκόπιμο να τη διαβάζει ο εξεταστής στον ασθενή.

Στόχος Kλίμακας

Βασικός στόχος της Κλίμακας αποτελεί κυρίως η ανίχνευση των ψυχικών ανησυχιών του ασθενούς, καθώς και η αξιολόγηση του τρόπου αντίληψης της ποιότητας της ζωής του, αποφεύγοντας ερωτήσεις για σωματικές δυσκολίες. Θεωρείται ότι καταγράφει τέσσερις επιμέρους παράγοντες: Έναν γνωσιακό (καταθλιπτικό περιεχόμενο σκέψης), έναν που αφορά στο συναίσθημα, έναν που αφορά στην κοινωνική απομόνωση και τη λειτουργικότητα κι έναν που αφορά αισθήματα αβοήθητου και φόβο για το μέλλον.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Η Κλίμακα αποτελείται από 15 ερωτήσεις που απαιτούν μόνο μια απάντηση τύπου ΝΑΙ-ΟΧΙ η οποία βαθμολογείται αντίστοιχα με 0 ή 1.  Συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις 1, 5, 7, 11, 13 ο ερωτώμενος βαθμολογείται με 1 βαθμό στην απάντηση Όχι. Αντίστοιχα, στις υπόλοιπες ερωτήσεις βαθμολογείται με 1 βαθμό στην απάντηση Ναι. Επίσης, η συμπλήρωση της Κλίμακας απαιτεί λίγο χρόνο, η οποία διαρκεί περίπου 5 – 10 λεπτά.

Στατιστική Aνάλυση

Η Κλίμακα Γηριατρικής Κατάθλιψης εξάγει μια βαθμολογία, όπου οι υψηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνουν περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα. Στην περίπτωση όπου η συνολική βαθμολογία είναι μεταξύ 0 και 5 κρίνεται με απουσία κατάθλιψης ο ασθενής. Μια βαθμολογία 6 ή περισσότερο υποδηλώνει την παρουσία ήπιας κατάθλιψης που υποδηλώνει περαιτέρω ότι απαιτείται ιατρική/ψυχιατρική αξιολόγηση. Μία βαθμολογία 11 ή περισσότερο υποδηλώνει πάντα κατάθλιψη και πιο σοβαρή κατάθλιψη.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία της Κλίμακας Γηριατρικής Κατάθλιψης είναι ίση με 0,81 και η εσωτερική αξιοπιστία ισούται με 0,85. Όσον αφορά την ειδικότητα της συγκεκριμένης κλίμακας βρίσκεται μεταξύ 67% και 80% ενώ η ευαισθησία της βρίσκεται ανάμεσα στο 79% και 100%. Επιπροσθέτως η κλίμακα γηριατρικής κατάθλιψης έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά από τον Φουντουλάκη και έχει μεταφραστεί σε αυτή μέσω της διαδικασίας της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης καθώς επίσης έχει μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Τέλος, τόσο οι ξένοι όσο και οι Έλληνες ερευνητές έχουν αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την κλίμακα αυτή.

Βιβλιογραφία

Sheikh J, Yesavage J. Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. Clin Gerontol 1986, 5:165–173

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Φουντουλάκης.

Yesavage, J. A., & Sheikh, J. I. (1986). 9/Geriatric depression scale (GDS) recent evidence and development of a shorter version. Clinical gerontologist5(1-2), 165-173.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίεςεπικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ηλικωμένοι, Γηριατρική Κατάθλιψη