Κατάλογος Ψυχοπάθειας Hare [PCL-20]

 

 

Ανάλυση

Το Hare Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R) είναι ένα εργαλείο διάγνωσης που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 και χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει τις ψυχοπαθείς και/ή αντικοινωνικές τάσεις ενός ατόμου (Hare, 1993). Το PCL-R χρησιμοποιείται για να διαγνώσει τη ψυχοπάθεια σε άτομα σε κλινικά, νομικά και ερευνητικά πλαίσια. Αρχικά σχεδιάστηκε για να προσδιορίσει το βαθμό των ψυχοπαθών τάσεων ενός ατόμου στο ενήλικο δικαστικό πληθυσμό.

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου Ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει τις ψυχοπαθείς αλλά και τις αντικοινωνικές τάσεις ενός ατόμου

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο PCL-20 αποτελείται από 20 στοιχεία. Κάθε ένα από τα 20 στοιχεία αποτελεί ένα σύνθετο, υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικό (π.χ. Ρηχή Συναίσθηση, Εγκληματική Ποικιλομορφία, Ενστικτώδεις). Η μορφή απάντησης είναι μια κλίμακα 3 σημείων, όπου 0 = το στοιχείο δεν ισχύει, 1 = το στοιχείο ισχύει κάπως, 2 = το στοιχείο ισχύει σίγουρα.

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το PCL-R έχει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα (εσωτερική συνέπεια = 0,87, αξιοπιστία μεταξύ αξιολογητών = 0,94, αξιοπιστία επαναδοκιμής = 0,89 (Hare, Clark, Grann & Thornton, 2000).

 

Βιβλιογραφία

Freedman, M. David. (2001). False prediction of future dangerousness: Error rates and Psychopathy Checklist-Revised. Journal of the American Academy of Psychiatry and Law, 29, no. 1, 89-95.

Grann, M., N. Langström, A. Tengström and G. Kullgren. Psychopathy (PCL-R) predicts violent recidivism among criminal offenders with personality disorders in Sweden. Law and Human Behaviour, 23, no. 2 (April, 1999): 205-217.

Hare, Robert D. (1993). Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us. New York, NY: The Guilford Press.

Hare, R., Clark, D., Grann, M., & Thornton, T. (2000). Psychopathy and the Predictive Validity of the PCL-R: An International Perspective. Behavioural Sciences and the Law, 18, 623-645.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!