Κλίμακα Χαβάης Πολιτισμού- Εφηβική [HCS-A-4]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα Χαβάης Πολιτισμού-Εφηβική (HCS-A-4) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την πολυπολιτισμική ευαισθησία σε εφήβους. Αυτή η κλίμακα βοηθά στην κατανόηση της συνειδητοποίησης και της αντίληψης των εφήβων για τους πολιτισμικούς τους ριζοσπαστικισμούς, τις προκαταλήψεις και την πολιτισμική ευαισθησία. Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει διάφορες δηλώσεις ή ερωτήσεις, στις οποίες οι εφήβοι απαντούν με βάση την προσωπική τους γνώμη και αντίληψη. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές τις απαντήσεις μπορούν να δώσουν μια εικόνα του επιπέδου της πολυπολιτισμικής ευαισθησίας του κάθε εφήβου. Η κλίμακα αυτή είναι σημαντική γιατί βοηθά στην αναγνώριση πιθανών προκαταλήψεων ή αντιλήψεων που μπορεί να επηρεάζουν την κοινωνική συμπεριφορά των εφήβων. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στην προαγωγή της πολυπολιτισμικής κατανόησης και αλληλοσεβασμού στους εφήβους.

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει την πολυπολιτισμική ευαισθησία των εφήβων. Συγκεκριμένα, η κλίμακα αυτή έχει τους εξής στόχους:

  1. Αναγνώριση Προκαταλήψεων: Να ανιχνευθούν πιθανές προκαταλήψεις ή στερεότυπα που ενδέχεται να υπάρχουν μεταξύ των εφήβων σχετικά με διαφορετικούς πολιτισμούς ή εθνοτικές ομάδες.
  2. Ανάπτυξη Συνειδητοποίησης: Να βοηθήσει τους εφήβους να συνειδητοποιήσουν τις προκαταλήψεις τους και την επίδρασή τους στις αντιλήψεις τους και στην κοινωνική τους συμπεριφορά.
  3. Προώθηση Πολυπολιτισμικής Κατανόησης: Να προωθήσει την ανοχή, τον αλληλοσεβασμό και την κατανόηση προς άλλες κουλτούρες και εθνοτικές ομάδες.

Μέσω της αξιολόγησης των απαντήσεων των εφήβων σε δηλώσεις ή ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στην κλίμακα, ο στόχος είναι να παρέχεται ένα πλήρες προφίλ της πολυπολιτισμικής ευαισθησίας τους και να δοθούν στοιχεία για την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα HCS-A-4 αποτελείται από 4 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1= καθόλου, 3= κάπως, και 5= πολύ

Βιβλιογραφία

Hishinuma‚ E. S.‚ McArdle‚ J. J.‚ Miyamoto‚ R. H.‚ Nahulu‚ S. B.‚ Makini‚ Jr.‚ G. K.‚ Yuen‚ Y. C.‚ Nishimura‚ S. T.‚ McDermott‚ Jr.‚ J. F.‚ Waldron‚ J. A.‚ Luke‚ K. L.‚ & Yates‚ A. (2000). Psychometric Properties of the Hawaiian Culture Scale-Adolescent Version. Psychological Assessment‚ 12(2)‚ 140-157.

Bell‚ C.K.‚ Goebert‚ D. A.‚ Andrade‚ N. N.‚ Johnson‚ R. C.‚ McDermott‚ J.F.‚ et al. (2001). Sociocultural factors influencing adolescent preference and use of native Hawaiian healers. Complementary Therapies in Medicine‚ 9(4)‚ 224-231.

Hishinuma‚ E. S.‚ Andrade‚ N. N‚ et al‚ (2000). Hawaiian Culture Scale- Adolescent (HCS-A). In Fischer‚ Joel.‚ Corcoran‚ Kevin J. (2007). Measures for Clinical Practice and research: A sourcebook. (4th ed.). NY. Oxford University Pr. Vol. 1‚ Page (s): 540-543.