Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης [HFS-18]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης (Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]), αρχικά αναπτύχθηκε το 1998, και η σημερινή της εκδοχή ολοκληρώθηκε το 1999. Το 2003, η κλίμακα της συγχώρησης δημοσιεύθηκε από τους Thomson και Snyder.

Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει την προδιάθεση του ατόμου για συγχώρεση του εαυτού του, των άλλων και των καταστάσεων.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης αποτελείται από 18 ερωτήσεις οι οποίες απαντώνται μέσω μιας 7-βάθμια κλίμακας Likert από το 1 (σχεδόν πάντα λάθος για μένα) έως το 7 (σχεδόν πάντα αληθινή για μένα). Οι προτάσεις της κλίμακας κατανέμονται σε τρεις υποκλίμακες, τη συγχώρεση προς τον εαυτό (forgiveness of self), τη συγχώρεση προς τους άλλους (forgiveness of others) και τη συγχώρεση προς τις καταστάσεις (forgiveness of situations).

Στατιστική Ανάλυση

Η κλίμακα εξάγει μια συνολική βαθμολογία η οποία ορίζεται από τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας των προτάσεων που συγκροτούν κάθε παράγοντα, καθώς και από έναν συνολικό δείκτη, αφού προηγηθεί ανακωδικοποίηση των προτάσεων που βαθμολογούνται αντίστροφα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Έπειτα από μελέτες που έγιναν, η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (δείκτης Cronbach’s alpha) έδειξε να κυμαίνεται από 0.84 έως 0.87  για τη συνολική HFS. Για την προσαρμογή της κλίμακας στο ελληνικό δείγμα, η αρχική κλίμακα μεταφράστηκε στην ελληνικά από τους Λαμπροπούλου και Χατζηχρήστου, και μεταφράστηκε ξανά στα αγγλικά, ώστε να επιτευχθεί η ακριβής μεταφορά στην ελληνική γλώσσα. Ο δείκτης αξιοπιστίας των παραγόντων για το ελληνικό δείγμα κυμαίνεται από το 0.70 έως το 0.83.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Yamhure Thomson, L. και Snyder, C.R.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Λαμπροπούλου Α. και Χατζηχρήστου Χ.

Yamhure Thompson, L., Snyder, C. R., & Hoffman, L. (2005). Heartland Forgiveness Sclae. Faculty Publications, Department of Psychology, 452.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Συμβουλευτική Ψυχολογία