Κλίμακα Ομοφοβικών Μικροεπιθέσεων [HMS-45]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα των Ομοφοβικών Μικροεπιθέσεων (HMS) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του βαθμού των ομοφοβικών μικροεπιθέσεων που βιώνουν άτομα λεσβίων, γκέι, αμφισεξουαλικών και τρανσεξουαλικών (LGBT). Η κλίμακα αναπτύχθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σάντα Μπάρμπαρα, με σκοπό να παρέχει ένα ακριβές μέτρο της εκτάσεως και της επίδρασης αυτών των εκδηλώσεων διακρίσεων. Οι ομοφοβικές μικροεπιθέσεις ορίζονται ως “σύντομες και καθημερινές λεκτικές, συμπεριφορικές και περιβαλλοντικές αδικίες, είτε είναι επιδεικτικές είτε μη, που επικοινωνούν εχθρικές, εξυπνηρευτικές ή αρνητικές εξώφθαλμες και υποτιμήσεις προς τα άτομα LGBT”

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει τον βαθμό των ομοφοβικών μικροεπιθέσεων που βιώνουν άτομα της LGBTQ κοινότητας.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα των Ομοφοβικών Μικροεπιθέσεων (HMS) αποτελείται από 30 ερωτήσεις που μετρούν τη συχνότητα των ομοφοβικών μικροεπιθέσεων που βιώνουν άτομα LGBT. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: λεκτική επίθεση, αποκλεισμός, υπόθεση της ετεροφυλότητας και αόρατος χαρακτήρας. Κάθε ερώτηση αξιολογείται σε μια κλίμακα από το ένα έως το έξι όπου 1=Σχεδόν ποτέ/καθόλου, 2=Περιστασιακά, αλλά σπανίως/λίγο, 3=Περιστασιακά/από καιρό σε καιρό/κάπως, 4=Συνεχώς/συχνά/πολύ, 5=Συνεχώς/πολύ, 6=Δεν εφαρμόζεται

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει βρεθεί να είναι αξιόπιστη και εγκυρη, και έχει χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό διαφορών στις εμπειρίες των ατόμων LGBT βάσει φύλου, φυλής και ηλικίας.

 

Βιβλιογραφία

Wright‚ A.J.‚ & Wegner‚ R.T. (2012). Homonegative microaggressions and their impact on LGB individuals: A measure validity study. Journal of LGBT Issues in Counseling‚ 6(1)‚ 34-54.

Wegner‚ Ryan Travis. (2014). Homonegative Microaggressions and their Impact on Specific Dimensions of Identity Development and Self-Esteem in LGB Individuals. Columbia University. Doctoral Dissertation

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!