Κλίμακα Στόχευσης Ομοφοβικού Περιεχομένου [HCTS-10]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Στόχευσης Ομοφοβικού Περιεχομένου [HCTS-10] είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την έκταση της ομοφοβίας σε διάφορα μέσα επικοινωνίας, όπως ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, ή διαφημίσεις. Η κλίμακα αυτή συνήθως χρησιμοποιείται στην έρευνα και την ανάλυση των μέσων επικοινωνίας για να αξιολογήσει το επίπεδο ομοφοβικού περιεχομένου που περιέχουν. Το εργαλείο αυτό μπορεί να βασιστεί σε διάφορες διαστάσεις της ομοφοβίας, όπως οι στερεότυποι, οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές που εκφράζουν μια αρνητική στάση έναντι των ομοφυλοφίλων, των λεσβιών, των αμφισεξουαλικών και των τρανσέξουαλ ατόμων. Συχνά, αυτή η κλίμακα βοηθάει επίσης στο να κατανοήσουμε πώς οι αντιλήψεις και οι στάσεις αυτές επηρεάζουν τις συμπεριφορές και τις απόψεις των ανθρώπων.Σημειώστε ότι η χρήση αυτής της κλίμακας πρέπει να γίνει με προσοχή και ευαισθησία, καθώς αντιμετωπίζει ένα ευαίσθητο θέμα και η αξιολόγηση του ομοφοβικού περιεχομένου μπορεί να είναι υποκειμενική.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση του ομοφοβικού περιεχομένου σε διάφορα μέσα επικοινωνίας. Μέσω αυτής της κλίμακας, μπορεί να κατανοηθεί και να μετρηθεί το επίπεδο ομοφοβικής συμπεριφοράς, στάσεων ή πεποιθήσεων που παρουσιάζονται σε διαφημίσεις, τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες και άλλα μέσα επικοινωνίας. Ο βασικός στόχος είναι να δώσει ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τους ερευνητές, τους δημιουργούς περιεχομένου και τους αναλυτές μέσων επικοινωνίας να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν την παρουσία ομοφοβικών στοιχείων στα έργα τους.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα HCTS-10 αποτελείται από 10 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

1=Ποτέ, 2=1 ή 2 Φορές, 3=3 ή 4 Φορές, 4=5 ή 6 Φορές, 5= 7 ή περισσότερες φορές

 

Βιβλιογραφία

Poteat‚ V. P.‚ & Espelage‚ D. L. (2005). Exploring the relation between bullying and homophobic verbal content: The Homophobic Content Agent Target (HCAT) Scale. Violence and Victims‚ 20‚ 513–528.