Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης [HADS-14]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης (Hospitality Anxiety and Depression Scale [HADS-7]) κατασκευάστηκε το 1983 από τους A. S. Zigmond και R. P. Snaith και είναι μία κλίμακα αυτοαξιολόγησης καταστάσεων του άγχους και της κατάθλιψης. Ως εργαλείο ελέγχου, το HADS-14 δεν παρέχει οριστική διάγνωση, αλλά είναι το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία πολλών σταδίων επιλογής ατόμων με αυξημένο κίνδυνο διαταραχής που θα αξιολογηθούν μέσω κλινικής συνέντευξης.

Στόχος Κλίμακας

Η Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογεί καταστάσεις άγχους και κατάθλιψης βασισμένη στα συναισθήματα των συμμετεχόντων και να εκτιμάει πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι σε ποιο βαθμό αισθάνονται όπως περιγράφει η κάθε πρόταση στο διάστημα της τελευταίας εβδομάδας. Η κλίμακα αποτελείται από 7 ερωτήσεις που αφορούν το άγχος και 7 ερωτήσεις που αφορούν την κατάθλιψη, μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-4 διαβαθμίσεων από το 0 (Καθόλου) έως το 3 (Μου συμβαίνει συνέχεια/συχνά). Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτούνται 2-5 λεπτά.

Στατιστική Ανάλυση

Η κάθε υποκλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 0 έως 21. Για βαθμολογίες από 0-7 απεικονίζει φυσιολογικά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης (μη παθολογική κατάσταση). Η βαθμολογία από 8-10 αντιστοιχεί σε ενδιάμεσες καταστάσεις και απεικονίζει οριακό πρόβλημα (αμφίβολη περίπτωση). Για βαθμολογία από 11-21 αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί κατάλληλη αντιμετώπιση (παθολογική κατάσταση). Αυτό ισχύει και για την υποκλίμακα του Άγχους και για την υποκλίμακα της Κατάθλιψης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η κλίμακα παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s alpha 0,887.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: A. S. Zigmond και R. P. Snaith. (1983)
Προσαρμογή στα ελληνικά: Mystakidou, K., Tsilika, E., Parpa, E., Katsouda, E., Galanos, A., & Vlahos L.
Mystakidou, K., Tsilika, E., Parpa, E., Katsouda, E., Galanos, A., & Vlahos L. (2004). The Hospital Anxiety and Depression Scale in Greek cancer patients: Psychometric analyses and applicability. Supportive Care in Cancer, 12, 821-825

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλινική Ψυχολογία