Κλίμακα Υψηλής Ευαισθησίας Ατόμου [HPS-27]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Υψηλής Ευαισθησίας των Ατόμων (Highly Sensitive Person Scale) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει το επίπεδο υψηλής ευαισθησίας ενός ατόμου. Αυτή η κλίμακα έχει σχεδιαστεί για να δώσει μια εκτίμηση του πόσο έντονα αντιδρά ένα άτομο σε διαφορετικούς ερεθισμούς και ερεθιστικά στο περιβάλλον του. Τα άτομα με υψηλή ευαισθησία τείνουν να αντιδρούν πιο έντονα σε διαφορετικούς τύπους ερεθισμών, όπως έντονα φώτα, έντονες μυρωδιές ή ηχούς, και επηρεάζονται περισσότερο από το περιβάλλον τους.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα εργαλείο μέτρησης που θα βοηθήσει στον καθορισμό του επιπέδου ευαισθησίας ενός ατόμου.

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα HSP-27 αποτελείται από 27 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: Καθόλου, Μέτρια, Εξαιρετικά

 

Βιβλιογραφία

Aron EN, Aron A. Sensory-Processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. J Pers Soc Psychol. 1997;73

Αron EN, Aron A, Jagiellowicz J. Sensory processing sensitivity: a review in the light of the evolution of biological responsivity. Personality Soc Psychol Rev.

Acevedo B, Aron E, Aron A, Sangster M, Collins N, Brown L. The highly sensitive brain: an fMRI study of sensory processing sensitivity and response to others emotions. Brain Behav

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!