Κλίμακα αυξημένης επαγρύπνησης [HVS-10]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα αυξημένης επαγρύπνησης HVS-10 (High Vigilance Scale-10) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της επίπεδης επαγρύπνησης και ευαισθησίας σε διαφορετικές καταστάσεις. Αυτή η κλίμακα αναπτύχθηκε για να παρέχει μια γρήγορη και αξιόπιστη αξιολόγηση της επίπτωσης που μπορεί να έχει η κατάσταση στην επίπεδη επαγρύπνηση ενός ατόμου. Η κλίμακα αποτελείται από 10 ερωτήσεις που αξιολογούν την αίσθηση της επαγρύπνησης σε διάφορες πτυχές της ζωής του ατόμου. Οι ερωτήσεις αφορούν συνήθως το επίπεδο άγχους, την επίπτωση του περιβάλλοντος και άλλες παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν την επαγρύπνηση. Η κλίμακα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς, όπως η κλινική ψυχολογία, η εργασιακή ψυχολογία και η έρευνα σχετικά με το άγχος και την επίπτωσή του στην επαγρύπνηση. Η αξιολόγηση με την κλίμακα αυτή μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του ατόμου και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η επαγρύπνηση στην καθημερινή του ζωή.

Στόχος

Ο βασικός στόχος της κλίμακας αυξημένης επαγρύπνησης HVS-10 είναι να παρέχει ένα μέσο για τη μέτρηση και την αξιολόγηση του επιπέδου επαγρύπνησης των ανθρώπων σε διάφορες συνθήκες και περιβάλλοντα. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν παρακολούθηση ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, ακρόαση μουσικής, συμμετοχή σε πειράματα ή εργασία σε διάφορα επαγγέλματα. Με τη χρήση αυτής της κλίμακας, ερευνητές μπορούν να αξιολογήσουν πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και αντιδρούν σε διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα. Αυτό μπορεί να έχει εφαρμογές σε πολλούς τομείς, όπως η ψυχολογία, η ανθρωπολογία, η ψυχοακουστική, η ανθρώπινη απόδοση και η σχεδίαση περιβαλλόντων. Οι αναλύσεις που προκύπτουν από τη χρήση της κλίμακας μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και του περιβάλλοντος για να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ανθρώπων.

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα HVS-10 αποτελείται από 10 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1= Σχεδόν κάθε μέρα, 2= Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, 3= Μερικές φορές το μήνα, 4= Λίγες φορές το χρόνο, 5= Λιγότερο από μία φορά το χρόνο, 6= Ποτέ

Βιβλιογραφία

Collins, C. “U.S. Socioeconomic and Racial Differences in Health: Patterns and Explanations.” Annual Review of Sociology. 21:349-386, 1995.

Williams, D.R.  “The Health of U.S. Racial and Ethnic Populations.”  Journal of Gerontology: Series B. 60B (Special Issue II): 53-62, 2005.

Krieger, N., Williams, D.R., and Moss, N. “Measuring Social Class in U.S. Public Health Research: Concepts, Methodologies, and Guidelines.” Annual Review of Public Health. 18:341-37, 1997.

Williams, D.R., Mohammed, S.A., Leavell, J., Collins, C. “Race, Socioeconomic Status and Health: Complexities, Ongoing Challenges and Research Opportunities.” Annals of the New York Academy of Sciences. 1186: 69-101, 2010.

Braveman, P., Cublin, C., Egerter, S., Williams, D.R., Pamuk, E.  “Socioeconomic disparities in health in the United States: what the patterns tell us.” American Journal of Public Health, 100(S1):S186-S196, 2010.

Williams, D.R. “Miles to go before we Sleep: Racial Inequities in Health.”  Journal of Health and Social Behavior, 53(3): 279-295, 2012.

Williams D. R., Priest, N., Anderson, N. “Understanding Associations between Race, Socioeconomic Status and Health: Patterns and Prospects.” Health Psychology. 35(4): 407-11, 2016.

Williams, D.R. and Cooper, L.A. “Reducing Racial Inequities in Health: Using What We Already Know to Take Action.” International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (4), 606, 2019.

Ray, R., Lantz, P.M., & Williams, D. “Upstream Policy Changes to Improve Population Health and Health Equity: A Priority Agenda.” The Milbank Quarterly, 101(S1): 20–35, 2023.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!