Κλίμακα Στάσεων και Συμπεριφοράς απέναντι στην Υπογλυκαιμία [HABS-14]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Στάσεων και Συμπεριφοράς απέναντι στην Υπογλυκαιμία (Hypoglycemia Attitudes and Behavior Scale [HABS-14]) αναπτύχθηκε από δομημένες συνεντεύξεις με ενήλικες οι οποίοι κάνουν χρήση ινσουλίνης.

Στόχος Kλίμακας

Η Κλίμακα Στάσεων και Συμπεριφοράς απέναντι στην Υπογλυκαιμία δημιουργήθηκε με σκοπό να διερευνήσει τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων οι οποίοι κάνουν χρήση της ινσουλίνης.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Η κλίμακα αποτελείται συνολικά από 14 ερωτήσεις και περιλαμβάνει τρείς υποκλίμακες οι οποίες σχετίζονται με την υπογλυκαιμική εμπειρία. Η κλίμακες αυτές είναι: η αποφυγή της υπογλυκαιμίας, το άγχος της υπογλυκαιμίας και η υπογλυκαιμική αυτοπεποίθηση. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως 5 (Συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Aνάλυση

Η κλίμακα εξάγει μια συνολική βαθμολογία για κάθε υποκλίμακα, η οποία προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών των ερωτήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε υποκλίμακα. Επιπλέον εξάγει μια συνολική βαθμολογία ως μέσο όρο των βαθμολογιών των ερωτήσεων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Στάσεων και Συμπεριφοράς απέναντι στην Υπογλυκαιμία είχε καλή εσωτερική συνέπεια και επαρκή αξιοπιστία για κάθε μια από τις 3 υποκλίμακες με τους συντελεστές Cronbach’s να κυμαίνονται από 0,75-0,80.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Polonsky WH, Fisher L, Hessler D, Edelman SV

Polonsky, W. H., Fisher, L., Hessler, D., Liu, J., Fan, L., & McAuliffe-Fogarty, A. H. (2020). Worries and concerns about hypoglycemia in adults with type 1 diabetes: an examination of the reliability and validity of the hypoglycemic attitudes and behavior scale (HABS). Journal of Diabetes and its Complications34(7), 107606.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Κλίμακα