Κλίμακα φοβίας Iapt [IPS-8]

 

Ανάλυση

Η Κλίμακα Φοβιών του Ινστιτούτου Ψυχολογικής Θεραπείας (IAPT – Improving Access to Psychological Therapies) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιπέδων φόβου και άγχους σε άτομα που υποφέρουν από διάφορες ψυχολογικές διαταραχές. Αυτή η κλίμακα συχνά χρησιμοποιείται σε κλινικές και έρευνες για να μετρήσει την ένταση των συμπτωμάτων φόβου και άγχους και την πρόοδο που σημειώνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις που αξιολογούν τη συχνότητα και την ένταση των συμπτωμάτων, όπως οι φοβίες, οι ανησυχίες και οι πανικότροπες επιθέσεις. Τα αποτελέσματα της κλίμακας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση και να παρακολουθηθεί η πρόοδος του ατόμου κατά τη διάρκεια της θεραπείας.Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Κλίμακα Φοβιών του IAPT είναι ένα από τα πολλά εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στη ψυχολογική θεραπεία και δεν αποτελεί μόνιμη διάγνωση. Η χρήση της πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

 

Στόχος

Η Κλίμακα Φοβιών του IAPT έχει ως στόχο να παρέχει ένα αξιόπιστο μέσο αξιολόγησης για τα επίπεδα φόβου και άγχους σε άτομα που αναζητούν ψυχολογική θεραπεία. Οι βασικοί στόχοι περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της σοβαρότητας και της συχνότητας των συμπτωμάτων φόβου και άγχους, την καθοδήγηση στην κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση, και την παρακολούθηση της προόδου του ατόμου κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την κλίμακα είναι χρήσιμες για τον ασθενή και τον επαγγελματία ψυχικής υγείας, καθώς βοηθούν στον καθορισμό του κατάλληλου σχεδίου θεραπείας και στην παρακολούθηση της προόδου του ατόμου κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα IPS-8 αποτελείται από 8 στοιχεία που βαθμολογούνται με τα εξής: 0 = Δεν θα το αποφύγω έως 8 = Θα το αποφύγω πάντοτε.

 

Βιβλιογραφία

Buckman, J. E. J., Naismith, I., Saunders, R., Morrison, T., Linke, S., Leibowitz, J., & Pilling, S. (2018). The impact of alcohol use on drop-out and psychological treatment outcomes in Improving Access to Psychological Therapies services: An audit. Behavioural and Cognitive Psychotherapy46(5), 513–527. https://doi.org/10.1017/s1352465817000819

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!