Κλίμακα Απάτης [IS-7]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η “Κλίμακα Απάτης” (Impostorism Scale) αποτελεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των συναισθημάτων αναξιότητας και απάτης που βιώνουν άτομα, τα οποία αισθάνονται ότι δεν αξίζουν τις επιτυχίες τους και ανησυχούν ότι οι άλλοι θα ανακαλύψουν την υποτιθέμενη ανικανότητά τους. Η κλίμακα περιλαμβάνει μια σειρά από δηλώσεις που το άτομο καλείται να αξιολογήσει με βάση το πόσο συχνά βιώνει τα συγκεκριμένα συναισθήματα. Οι δηλώσεις αναφέρονται σε φόβους αναγνώρισης της αναξιότητας, ανησυχίες για τις επιδόσεις, αποδόσεις επιτυχιών σε εξωτερικούς παράγοντες και συγκρίσεις με άλλους που καταλήγουν σε αρνητικά συναισθήματα. Η ανάλυση των απαντήσεων επιτρέπει την κατανόηση του βαθμού στον οποίο ένα άτομο αισθάνεται σαν “απατεώνας” παρά τις επιτυχίες του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσει την ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση.

Στόχος κλίμακας

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να εντοπίσει και να μετρήσει τα συναισθήματα αναξιότητας και απάτης που βιώνουν άτομα, τα οποία παρά τις επιτυχίες και τα επιτεύγματά τους, αισθάνονται ότι δεν αξίζουν την αναγνώριση και τις επαίνους που λαμβάνουν. Μέσω της αξιολόγησης αυτών των συναισθημάτων, η κλίμακα βοηθά στην κατανόηση της ψυχολογικής κατάστασης των ατόμων που παλεύουν με τον “σύνδρομο του απατεώνα” (impostor syndrome). Αυτό επιτρέπει στους ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να αναπτύξουν στοχευμένες παρεμβάσεις και στρατηγικές υποστήριξης, προκειμένου να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των ατόμων αυτών, βοηθώντας τα να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις πραγματικές τους ικανότητες και επιτεύγματα.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα IS-7 αποτελείται από 7 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται ως εξής:

1 = Καθόλου χαρακτηριστικό για εμένα.

2 = Ελαφρώς χαρακτηριστικό για εμένα.

3 = Μέτρια χαρακτηριστικό για εμένα.

4 = Πολύ χαρακτηριστικό για εμένα.

5 = Εξαιρετικά χαρακτηριστικό για εμένα.

 

Βιβλιογραφία

Leary‚ M. R.‚ Patton‚ K.‚ Orlando‚ A.‚ & Funk‚ W. W. (2000). The impostor phenomenon: Self-perceptions‚ reflected appraisals‚ and interpersonal strategies. Journal of Personality‚ 68‚ 725-756.