Ερευνητικό Ερωτηματολόγιο Προς Έφηβους για την Αυθορμητότητα και την Εφηβική Σύγκρουση [ITCS-4]

 

 

Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Αυθαιρεσίας – Σύγκρουσης Εφήβων αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων που σχεδιάστηκαν για να μετρήσουν το επίπεδο αυθαιρεσίας στους εφήβους και τη σχέση της με τις συγκρούσεις. Οι ερωτήσεις αφορούν τη συχνότητα των διαφωνιών, το επίπεδο επιθετικότητας που χρησιμοποιείται και τους τύπους συγκρούσεων που συμβαίνουν. Επίσης, εξετάζει τον ρόλο της αυθαιρεσίας στη σύγκρουση, όπως εάν χρησιμοποιήθηκε για να ξεκινήσει η διαμάχη ή για να την επιδείξει.

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει το επίπεδο αυθαιρεσίας στους εφήβους και τη σχέση της με τις συγκρούσεις.

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο ITCS-4 αποτελείται από 4 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται ως εξής: 1=Ποτέ, 2=Σπάνια, 3=Κάποτε, 4=Συχνά, 5=Πάντα

 

Βιβλιογραφία

Bosworth K‚ Espelage D. Teen Conflict Survey. Bloomington‚ IN: Center for Adolescent Studies‚Indiana University‚ 1995

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!