Κλίμακα Ψυχολογικής Δυσφορίας Kessler [KPDS-127]

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση των δεδομένων από την KPDS περιλαμβάνει τη χρήση στατιστικών μεθόδων για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του εργαλείου. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας συνήθως μετριέται με τον συντελεστή Cronbach’s alpha, ενώ η εγκυρότητα εξετάζεται μέσω συσχετίσεων με άλλες ψυχολογικές κλίμακες και μέτρα ψυχικής υγείας. Η ανάλυση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει διαρθρωτικές ισοτιμίες για να επιβεβαιωθεί η κατασκευαστική εγκυρότητα της κλίμακας και να διασφαλιστεί ότι οι ερωτήσεις μετρούν συνεκτικά την ψυχολογική δυσφορία.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της KPDS είναι να παρέχει ένα σύντομο, αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την αξιολόγηση της ψυχολογικής δυσφορίας στον γενικό πληθυσμό και σε κλινικούς πληθυσμούς. Η κλίμακα βοηθά τους επαγγελματίες υγείας να εντοπίσουν άτομα που μπορεί να υποφέρουν από υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης και να προχωρήσουν σε περαιτέρω αξιολόγηση ή θεραπεία. Επίσης, χρησιμοποιείται στην έρευνα για τη μελέτη της ψυχικής υγείας και των παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχολογική ευεξία.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση της KPDS είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των μετρήσεων. Περιλαμβάνει τη δοκιμή του εργαλείου σε διάφορους πληθυσμούς και τη χρήση στατιστικών τεχνικών για την αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής και της εγκυρότητας. Οι ερωτήσεις μπορεί να προσαρμοστούν ή να αναθεωρηθούν βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης για να εξασφαλιστεί ότι το εργαλείο μετρά με ακρίβεια την ψυχολογική δυσφορία σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πολιτισμικά πλαίσια. Η συνεχής βαθμονόμηση επιτρέπει την προσαρμογή του εργαλείου στις ανάγκες διαφόρων πληθυσμών και την εξασφάλιση της χρήσιμότητάς του σε διαφορετικές συνθήκες.

 

Βιβλιογραφία

 

Kessler, R. C., Andrews, G., Colpe, L. J., Hiripi, E., Mroczek, D. K., Normand, S. L. T., Walters, E. E., & Zaslavsky, A. M. (2002). Short screening scales to monitor population prevalences and trends in non-specific psychological distress. Psychological Medicine, 32(6), 959-976.
Kessler, R. C., Barker, P. R., Colpe, L. J., Epstein, J. F., Gfroerer, J. C., Hiripi, E., Howes, M. J., Normand, S. L. T., Manderscheid, R. W., Walters, E. E., & Zaslavsky, A. M. (2003). Screening for serious mental illness in the general population. Archives of General Psychiatry, 60(2), 184-189.