Κλίμακα Γενικευμένης Κοινωνικής Αγχώδους Διαταραχής του Kutcher για Εφήβους [K-GSADS-A]

 

Ανάλυση

 

Η Κλίμακα Γενικευμένης Κοινωνικής Αγχώδους Διαταραχής του Kutcher για Εφήβους, κατασκευασμένο από τον Dr. Stan Kutcher και τους συνεργάτες του, σχεδιάστηκε για να μετράει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της κοινωνικής αγχώδους διαταραχής σε εφήβους.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της κλίμακας είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέτρηση της κοινωνικής αγχώδους διαταραχής στους εφήβους, ώστε να βοηθήσει τους κλινικούς επαγγελματίες να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τη σοβαρότητα των κοινωνικών ανησυχιών και να αναπτύξουν κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση γίνεται σε μια κλίμακα Likert από 0 (ποτέ) έως 3 (σχεδόν πάντα). Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται προσθέτοντας τις βαθμολογίες όλων των ερωτήσεων, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδεικνύουν μεγαλύτερη σοβαρότητα των συμπτωμάτων κοινωνικής αγχώδους διαταραχής.

 

Βιβλιογραφία

 

Kutcher, S. P., & Marton, P. (1996). “Affective disorders in adolescent psychiatry”. In R. J. Perkin (Ed.), Pediatric psychopharmacology (pp. 359-386). Raven Press.