Κλίμακα Τοποθέτησης της Αιτίας για την Άσκηση [LCE-3]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Κέντρου Αιτίας για την Άσκηση είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιείται στο πεδίο της ψυχολογίας του αθλητισμού και της υγείας για να μετρήσει την αίσθηση της αυτονομίας και της εσωτερικής ή εξωτερικής κατεύθυνσης της κίνησης. Αποτελείται από ερωτήσεις που εστιάζουν στο πού ο ατομικός πιστεύει ότι πηγάζει η κίνηση ή η διάθεση για άσκηση. Η κλίμακα μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αν ο άνθρωπος εκτιμά την άσκηση για εσωτερικούς λόγους (όπως αίσθηση ευεξίας, υγεία κλπ.) ή για εξωτερικούς λόγους (όπως πίεση από τους άλλους, εξωτερικά κίνητρα κλπ.).

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει την αίσθηση της αυτονομίας και της εσωτερικής ή εξωτερικής κατεύθυνσης της κίνησης ή της άσκησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αξιολόγησης του πού ο άτομο πιστεύει ότι πηγάζει η κίνησή του ή η διάθεσή του για άσκηση.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα LCE-3 αποτελείται από 3 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7 με το 1=Διαφωνώ απόλυτα και το 7=Σύμφωνα απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Markland‚ D. (1999). Self-determination moderates the effects of perceived competence on intrinsic motivation in an exercise setting. Journal of Sport & Exercise Psychology‚ 21‚ 350-360. 

Markland‚ D. & Hardy‚ L. (1997). On the factorial and construct validity of the Intrinsic Motivation Inventory: Conceptual and operational concerns. Research Quarterly for Exercise and Sport‚ 68‚ 20-32.

Markland‚ D. & Tobin‚ V.J. (2010). Need support and behavioural regulations for exercise among exercise referral scheme clients: The mediating role of psychological need satisfaction. Psychology of Sport and Exercise‚ 11‚ 91-99. 

Silva‚ M.N.‚ Markland‚ D.A.‚ Minderico‚ C.S.‚ Vieira‚ P.N.‚ Castro‚ M.M.‚ Coutinho‚ S.R.‚ Santos‚ T.C.‚ Matos. M.G.‚ Sardinha‚ L.B. & Teixeira‚ P.J. (2008). A randomized controlled trial to evaluate  for exercise adherence and weight control: Rationale and intervention description. BMC Public Health‚ 8‚ 234. 

Silva‚ M.N.‚ Markland‚ D.A.‚ Vieira‚ P.N.‚ Coutinho‚ S.R.‚ Carraca‚ E.V.‚ Palmeira‚ A.L.‚ Minderico‚ C.S.‚ Matos. M.G.‚ Sardinha‚ L.B. & Teixeira‚ P.J. (In press). Helping overweight women become more active: Need support and motivational regulations for different forms of physical activity.Psychology of Sport and Exercise.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!