Κλίμακα Στρες Ρόλου Ανδρικού Γένους [MGRS-40]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Στρες Ρόλου Ανδρικού Γένους (Masculine Gender Role Stress Scale) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του επιπέδου στρες που σχετίζεται με την εκπλήρωση των παραδοσιακών ανδρικών ρόλων στην κοινωνία. Συνήθως αποτελείται από ένα σύνολο δηλώσεων ή ερωτήσεων που αξιολογούν τον βαθμό στον οποίο οι άνδρες αισθάνονται ένταση ή πίεση για να συμμορφωθούν με τα παραδοσιακά κοινωνικά πρότυπα του ανδρικού ρόλου

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει το επίπεδο στρες που προκαλείται σε άνδρες λόγω των παραδοσιακών προσδοκιών και ρόλων που επιβάλλει η κοινωνία στο ανδρικό φύλο. Με την ανάλυση αυτή, οι ερευνητές και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις πηγές στρες που αντιμετωπίζουν οι άνδρες στη σύγχρονη κοινωνία και να αναπτύξουν προσαρμοσμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση των συνδέσεων μεταξύ των παραδοσιακών ανδρικών ρόλων και της ψυχικής υγείας των ανδρών.

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα MGRS-40 αποτελείται από 40 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

 

1= Όχι στρεσογόνο

2= Ελάχιστα στρεσογόνο

3= Κάπως στρεσογόνο

4= Μέτρια στρεσογόνο

5= Πολύ στρεσογόνο

6= Ακραία στρεσογόνο

 

Βιβλιογραφία

Eisler‚ R. M.‚ & Skidmore‚ J. R. (1987). Masculine gender role stress: Scale development and component factors in the appraisal of stressful situations. Behavior Modification‚ 11(2)‚ 123-136.