Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Οικογένειας [FAD-60]

 

Συγγραφείς

N. B. Epstein, L. M. Baldwin και D. S. Bishop (Προσαρμογή: Ερευνητική Ομάδα Διακρατικού Προγράμματος <<Ψυχοθεραπεία στην Παιδική και Εφηβική Κατάθλιψη>> – Ι. Τσιάντης, Ό. Μαράτου, Ε. Αθανασιάδου, Δ. Αναστασόπουλος, Ε. Λυγνού-Λάγιου, Γ. Κολαϊτης, Β. Τομαράς, Β. Πομίνι, Β. Μουλλά και Ε. Τσανίρα).

 

Σκοπός

Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει την λειτουργικότητα της οικογένειας.

 

Σύντομη περιγραφή

Οι γονείς συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 60 ερωτήματα, τα οποία αξιολογούν τη λειτουργία της οικογένειάς τους σε διάφορους τομείς. Τα λήμματα μετρούν την ικανότητα της οικογένειας στην επίλυση προβλημάτων, την επικοινωνία, τους οικογενειακούς ρόλους, τον έλεγχο της συμπεριφοράς, τη συναισθηματική εμπλοκή και την ανταπόκριση. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο υπολογίζει έναν δείκτη αξιολόγησης της συνολικής λειτουργικότητας της οικογένειας βασιζόμενος στην απόδοσή της σε αυτές τις κατηγορίες.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Πρόκειται για ένα έγγραφο αυτοαναφοράς που χρησιμοποιεί ένα σύστημα βαθμολόγησης τύπου Likert με τέσσερις διαβαθμίσεις. Οι συμμετέχοντες κλίνουν τις απαντήσεις τους σε μια κλίμακα από το άκρως αντίθετο έως το άκρως σύμφωνο με τις παρουσιαζόμενες δηλώσεις.