Κλίμακα Μοτιβαρίσματος και Συμμετοχής [MES-44]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Μοτιβαρίσματος και Συμμετοχής είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επιπέδου μοτιβαρίσματος και συμμετοχής σε ένα περιβάλλον, είτε αυτό είναι στον χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση ή σε άλλους τομείς. Συνήθως αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων ή δηλώσεων, στις οποίες οι αντιστοιχούντες συμμετέχοντες απαντούν, βοηθώντας έτσι στην αξιολόγηση της ενσυναίσθησής τους, του ενδιαφέροντός τους και της δέσμευσής τους σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ή προκλήσεις. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής της κλίμακας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση του επιπέδου μοτιβαρίσματος και συμμετοχής των ανθρώπων σε διάφορες δραστηριότητες ή περιβάλλοντα, καθώς και για την ανάπτυξη στρατηγικών που μπορούν να βελτιώσουν τη μοτιβαριστική συμπεριφορά και τη συμμετοχή.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι παρέχει ένα πλαίσιο αξιολόγησης για το επίπεδο μοτιβαρίσματος και συμμετοχής των ατόμων σε διάφορα περιβάλλοντα και δραστηριότητες. Με τη χρήση αυτής της κλίμακας, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, εργοδότες και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιολογήσουν την κινητοποίηση και το επίπεδο συμμετοχής των ατόμων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ή περιβάλλοντα.

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα MES-44 αποτελείται από 44 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7 με το 1=διαφωνώ έντονα και το 7=Συμφωνώ απόλυτα

 

 

Βιβλιογραφία

howard, d. m. (2006). african american students: instructional strategies to improve students’ motivation to achieve. (doctoral dissertation). Proquest Dissertations and Theses database. (publication no. aaT 3216045).

martin, a. J. (2003). The student motivation scale: further testing of an instrument that measures school students’ motivation. Australian Journal of Education, 47(1), 88–106.

martin, a. J. (2005). exploring the effects of a youth enrichment program on academic motivation and engagement. Social Psychology of Education, 8(2), 179–206.

martin, a. J. (2007). examining a multidimensional model of student motivation and engagement using a construct validation approach. British Journal of Educational Psychology, 77(2), 413–440.

martin, a. J. (2008a). enhancing student motivation and engagement: the effects of a multidimensional intervention. Contemporary Educational Psychology, 33(2), 239–269.

martin, a. J. (2008b). motivation and engagement in diverse performance domains: testing their generality across school, university/college, work, sport, music, and daily life. Journal of Research in Personality, 42(6), 1607–1612. doi: 10.1177/0013164409332214

martin, a. J. (2009a). motivation and engagement across the academic life span: a developmental construct validity study of elementary school, high school, and university/college students. Educational and Psychological Measurement, 69(5), 794–824.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!