Παρακολούθηση της Μελλοντικής Έρευνας/Μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ [MFSBD-5]

 

Ανάλυση

Η Μελλοντική Έρευνα/Μεγάλη Κατανάλωση Αλκοόλ (MFSBD-5) είναι μια μελέτη που εξετάζει τις τάσεις και τις συνέπειες της μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ στο μέλλον. Πιθανότατα περιλαμβάνει έρευνα που εστιάζει σε θέματα όπως η επίδραση της τεχνολογίας και των κοινωνικών τάσεων στα πρότυπα κατανάλωσης αλκοόλ, οι μελλοντικές εκτιμήσεις για τις παρενέργειες της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, και οι πιθανές πολιτικές αντιδράσεις για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

 

Στόχος

Ο στόχος της Μελλοντικής Έρευνας/Μεγάλης Κατανάλωσης Αλκοόλ (MFSBD-5) μπορεί να είναι να προβληματίσει, να προβλέψει και να αναλύσει τις τάσεις και τις εξελίξεις σχετικά με τη μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ στο μέλλον. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναγνώριση πιθανών προκλήσεων και ευκαιριών που προκύπτουν από τις αλλαγές στην κοινωνία, την τεχνολογία και τις πολιτικές, καθώς και την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων αυτών των τάσεων στην υγεία και την κοινωνία.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο MFSBD-5 αποτελείται από 5 ερωτήσεις οι οποίες απαντιούνται διαφορετικά ανάλογα με το θέμα που έχει να κάνει η κάθε μια ερώτηση π.χ. Μια ερώτηση σαν και αυτή:

  1. Πόσες περιπτώσεις στη ζωή σας (εάν υπάρχει) έχετε πιει πολύ από την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών;
  2. 0 περιπτώσεις
  3. 1-2 περιπτώσεις
  4. 3-5 περιπτώσεις
  5. 6-9 περιπτώσεις
  6. 10-19 περιπτώσεις
  7. 20-39 περιπτώσεις
  8. 40 ή περισσότερα

Είναι ένα τέλειο παράδειγμα για το πώς μπορεί να είναι απαντηθεί μια πολύ απλή ερώτηση

 

Βιβλιογραφία

Johnston‚ L.D.‚ O’Malley‚ P.M.‚ & Bachman‚ J.G. (2001). Monitoring the Future nationalsurvey results on drug use‚ 1975-2001: Volume 1‚ Secondary School Students 2000 (NIHPublication NO. 01-4924) Bethesda‚ MD: National Institute on Drug Abuse.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!