Αποξένωση [MIA-6]

 

Ανάλυση

Ο όρος “Alienation” του Μίντλετον αναφέρεται στη διαδικασία αποξένωσης που βιώνει το άτομο, ειδικά μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από έντονες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές. Η αποξένωση μπορεί να εκφραστεί μέσα από την απώλεια του ελέγχου πάνω στην εργασία και τη ζωή του ατόμου, την απομάκρυνση από τις παραδοσιακές αξίες και τις ανθρώπινες σχέσεις και την αίσθηση της απομόνωσης και της μοναξιάς. Ο Μίντλετον υπογραμμίζει πως αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε συναισθήματα ματαιότητας και απελπισίας, καθώς οι άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν έχουν πραγματική σύνδεση με την κοινότητα και τον κόσμο γύρω τους. Η ανάλυση του φαινομένου της αποξένωσης αποσκοπεί στην κατανόηση των βαθύτερων αιτίων αυτής της κατάστασης και στην αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισής της, προκειμένου να βελτιωθεί η ανθρώπινη ευημερία και η κοινωνική συνοχή.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η κατανόηση των αιτίων και των συνεπειών της αποξένωσης σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Μέσω αυτής της ανάλυσης, επιδιώκεται να αναδειχθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αποξένωση των ανθρώπων, όπως οι οικονομικές ανισότητες, οι αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες και η απομάκρυνση από τις παραδοσιακές κοινωνικές δομές. Επιπλέον, ο στόχος είναι να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης και μετριασμού αυτής της αποξένωσης, προτείνοντας λύσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή, την προσωπική ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των ανθρώπινων σχέσεων. Η κατανόηση και η επίλυση του προβλήματος της αποξένωσης μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο ανθρώπινου και δίκαιου κοινωνικού περιβάλλοντος.

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο MIA-6 αποτελείται από 6 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με εξής:

Συμφωνώ, Διαφωνώ

 

Βιβλιογραφία

Middleton‚ R. (1963). Alienation‚ race‚ and education. American Sociological Review‚ 28(2)‚ 973-977.

Middleton‚ R. (1963). Alienation‚ race‚ and education. American Sociological Review‚ 28(2)‚ 973-977.

Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan