Τιμές λειτουργίας αποθέματος [MVI-51]

 

Ανάλυση

Η ανάλυση των τιμών αποθέματος μέσω των τρόπων (mode values) είναι μια στατιστική μέθοδος που επικεντρώνεται στον εντοπισμό των πιο συχνά εμφανιζόμενων τιμών μέσα σε ένα σύνολο δεδομένων αποθέματος. Στην περίπτωση των αποθεμάτων, η ανάλυση των τρόπων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπιστούν τα προϊόντα που είναι πιο συχνά διαθέσιμα ή τα είδη που πωλούνται πιο συχνά. Αυτός ο τύπος ανάλυσης βοηθά τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν ποια προϊόντα είναι πιο δημοφιλή ή ποια χρειάζονται τακτική αναπλήρωση για να αποφευχθεί η έλλειψή τους. Επίσης, η ανάλυση των τρόπων μπορεί να παρέχει πληροφορίες για την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων και να συμβάλει στη βελτιστοποίηση των παραγγελιών και της αποθήκευσης. Μέσα από αυτήν την ανάλυση, οι επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την προμήθεια και τη διαχείριση των προϊόντων τους, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση και την αποδοτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου Ο στόχος μιας ανάλυσης τιμών αποθέματος είναι να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση των αποθεμάτων μιας επιχείρησης, εξασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα που είναι πιο απαραίτητα και δημοφιλή είναι πάντα διαθέσιμα για τους πελάτες. Με την κατανόηση των τρόπων, δηλαδή των πιο συχνά εμφανιζόμενων τιμών αποθέματος, η επιχείρηση μπορεί να προβλέπει καλύτερα τις ανάγκες της, αποφεύγοντας τις ελλείψεις και τις υπερβάσεις αποθεμάτων. Αυτός ο στόχος οδηγεί σε μια πιο αποδοτική αλυσίδα εφοδιασμού, μειώνοντας τα κόστη αποθήκευσης και τις απώλειες λόγω ληγμένων ή αδιάθετων προϊόντων. Επιπλέον, συμβάλλει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, καθώς οι πελάτες μπορούν να βρίσκουν πάντα τα προϊόντα που χρειάζονται, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση τους.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο MVI-51 αποτελείται από 51 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

1 = Το απορρίπτω,

2 = Τείνω να το απορρίψω,

3 = Ούτε το απορρίπτω ούτε το αποδέχομαι,

4 = Τείνω να το αποδεχτώ,

5 = Το αποδέχομαι ως σημαντικό,

6 = Το αποδέχομαι ως πολύ σημαντικό,

7 = Το αποδέχομαι ως εξαιρετικής σημασίας.

 

Βιβλιογραφία

Braithwaite‚ V. A.‚ & Law‚ H. G. (1985). Structure of human values: Testing the adequacy of the Rokeach Value Survey. Journal of Personality and Social Psychology‚ 49‚ 250-263.

Gore‚ Truman Joseph. (2014). Goal Orientations and Self-Efficacy Interactions on Self-Set Goal Level. Wright State University‚ master of Science Thesis.