Σύγχρονοι Μύθοι Σχετικά με τη Σεξουαλική Επιθετικότητα [AMMSA-30]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα AMMSA (Κλίμακα Σύγχρονων Μύθων για την Σεξουαλική Επίθεση) χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει το επίπεδο αποδοχής των μύθων για τη σεξουαλική επίθεση μεταξύ φοιτητών. Η κλίμακα αναπτύχθηκε για να μετρήσει το βαθμό με τον οποίο οι φοιτητές πιστεύουν στους μύθους που γενικώς γίνονται αποδεκτοί στην κοινωνία σχετικά με τη σεξουαλική επίθεση. Η Κλίμακα AMMSA αναπτύχθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Νιού Χάμσαϊρ το 2003.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει το επίπεδο αποδοχής των μύθων για την σεξουαλική επίθεση μεταξύ φοιτητών

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο AMMSA-30 αποτελείται από 30 ερωτήματα όπου κάθε ερώτηση αξιολογείται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7 όπου 1=απόλυτα διαφωνώ, 2=διαφωνώ, 3=κάπως διαφωνώ, 4=ουδέτερο, 5=κάπως συμφωνώ, 6=συμφωνώ, 7=απόλυτα συμφωνώ

 

 

Βιβλιογραφία

Gerger‚ H.‚ Kley‚ H.‚ Bohner‚ G.‚ & Siebler‚ F. (2007). The Acceptance of Modern Myths About Sexual Aggression (AMMSA) Scale: Development and validation in German and English. Aggressive Behavior‚ 33‚ 422-440.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!