Τροποποιημένη Κλίμακα Επιθετικότητας [MAS-22]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Modified Aggression Scale (MAS) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αγωνιστικής συμπεριφοράς σε άτομα. Αναπτύχθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Λος Άντζελες, στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η MAS είναι ένα αυτο-αναφερόμενο ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τη συχνότητα, ένταση και διάρκεια αγωνιστικών πράξεων. Έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της αγωνιστικότητας σε διάφορους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων εφήβων, ενηλίκων και ατόμων με διαταραχές ψυχικής υγείας. Η MAS αποτελείται από δύο μέρη: ένα κλίμακα αξιολόγησης και μια λίστα αγωνιστικών συμπεριφορών. Η κλίμακα αξιολόγησης χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει τη συχνότητα, ένταση και διάρκεια αγωνιστικών πράξεων.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει την αγωνιστική συμπεριφορά σε άτομα.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο MAS-22 αποτελείται από 22 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται στα εξής: 0=Δεν υπάρχει ευκαιρία, 1=Ποτέ, 2= 1 ή 2 φορές, 3= 3 ή 4 φορές, 4= 5 ή περισσότερες φορές

 

Βιβλιογραφία

Orpinas‚ P. (1993). Skills training and social influences for violence prevention in middle schools. a curriculum evaluation. Doctoral Dissertation. Houston‚ TX: University of Texas Health Science Center at Houston‚ School of Public Health.

Bosworth K‚ Espelage D. Teen Conflict Survey. Bloomington‚ IN: Center for Adolescent Studies‚ Indiana University‚ 1995.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!