Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Ψυχολογίας της Διατροφής [MPEQ-130]

 

Ανάλυση

Ένα πολυδιάστατο ερωτηματολόγιο ψυχολογίας της διατροφής είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μελετήσει τις σχέσεις μεταξύ της διατροφής, των συνηθειών διατροφής και των ψυχολογικών παραγόντων όπως οι συναισθηματικές καταστάσεις, οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και οι αντιλήψεις. Το ερωτηματολόγιο αυτό συνήθως περιλαμβάνει διάφορες κλίμακες και ερωτήσεις που αξιολογούν τις διατροφικές συνήθειες, τις στάσεις έναντι της διατροφής, τις συναισθηματικές σχέσεις με το φαγητό και την διατροφή, καθώς και τυχόν προβλήματα διατροφής όπως η δυσμενής σχέση με το φαγητό ή η δυσλειτουργία της διατροφικής συμπεριφοράς

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να προσφέρει ένα εργαλείο που θα επιτρέψει στους ερευνητές και τους ειδικούς στον τομέα της ψυχολογίας της διατροφής να μελετήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τις σχέσεις μεταξύ διατροφής και ψυχολογικών παραγόντων.

 

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο MPEQ-130 αποτελείται από 130 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

Α = Καθόλου χαρακτηριστικό για μένα.

Β = Ελαφρώς χαρακτηριστικό για μένα.

Γ = Κάπως χαρακτηριστικό για μένα.

Δ = Μέτρια χαρακτηριστικό για μένα.

Ε = Πολύ χαρακτηριστικό για μένα.

 

 

Βιβλιογραφία

William E. Snell‚ Jr.‚ Ph.D. Department of Psychology Southeast Missouri State University One University Plaza Cape Girardeau‚ Missouri 63701

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!