Κλίμακα μισανθρωπίας- Αναθεωρημένη [MSR-29]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα Μισανθρωπίας-Αναθεωρημένη (MSR-29) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του βαθμού μισανθρωπίας σε ένα άτομο. Αν και αυτή η κλίμακα δεν είναι επίσημα αποδεκτή από επαγγελματικούς οργανισμούς ψυχολογίας, αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται κυρίως για έρευνες και ακαδημαϊκούς σκοπούς.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η συνεισφορά στην κατανόηση και την αντιμετώπιση της μισανθρωπίας στην κοινωνία, παρέχοντας στους ερευνητές, τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες της ψυχολογίας ένα εργαλείο για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση των στοιχείων της μισανθρωπίας σε διάφορα πεδία.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα MSR-29 αποτελείται από 29 ερωτήσεις που αξιολογούν διάφορες πτυχές της συμπεριφοράς και των πεποιθήσεων του ατόμου που εξετάζεται. Οι ερωτήσεις εστιάζουν σε θέματα όπως η στάση απέναντι σε άλλους ανθρώπους, η επικοινωνία, η συναισθηματική νοημοσύνη και η ευαισθησία.

 

Βιβλιογραφία

Sullivan‚ P. and Adelson. J. (1954). Ethnocentrism and misanthropy‚ Journal of Abnormal and Social Psychology‚ 1954‚ 49 (2) ‚ 246-250.

Zagona‚ Salvatore V. (1959).  Dogmatism and A theory of interdependence Between Libertarian and Equalitarian Processes: A study in reciprocal evaluation. University of Arizona‚ Dovtoral Dissertation.

Robinson‚ John P‚ & Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Social Psychological Attitudes. Institute for Social Research‚ The University of Michigan

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!