Έρευνα Εθνικής Βίας Κατά των Γυναικών

 

 

Ανάλυση

 

Η Έρευνα Εθνικής Βίας Κατά των Γυναικών (NVAWS) αναπτύχθηκε από το National Institute of Justice (NIJ) και το Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Χρησιμοποιείται για την καταγραφή και ανάλυση των εμπειριών βίας που βιώνουν οι γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έρευνα εξετάζει διάφορες μορφές βίας, όπως η σωματική, σεξουαλική, και συναισθηματική κακοποίηση, καθώς και η παρακολούθηση και η παρενόχληση.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της NVAWS είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της έκτασης και της φύσης της βίας κατά των γυναικών, να εντοπίσει τους παράγοντες κινδύνου και τις επιπτώσεις της βίας και να υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

 

Βαθμονόμηση

 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν με βάση τις εμπειρίες τους σε μια κλίμακα Likert, ή να απαντήσουν με ναι/όχι ανάλογα με την ερώτηση.

 

Βιβλιογραφία

 

Tjaden, P., & Thoennes, N. (2000). Full report of the prevalence, incidence, and consequences of violence against women: Findings from the National Violence Against Women Survey. Washington, DC: National Institute of Justice, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice.

Tjaden, P., & Thoennes, N. (1998). Prevalence, incidence, and consequences of violence against women: Findings from the National Violence Against Women Survey. Research in Brief. Washington, DC: National Institute of Justice.