Κλίμακα Καταδίωξης από Άλλους [OASS-18]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα Καταδίωξης από Άλλους (Other As Shamer Scale) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αναπτύχθηκε για να μετρήσει την αντίληψη ενός ατόμου σχετικά με το πώς πιστεύει ότι οι άλλοι το βλέπουν και το κρίνουν. Η κλίμακα αποτελείται από 11 δηλώσεις που αξιολογούν τις αντιλήψεις του ατόμου για την κριτική, την περιφρόνηση και την υποτίμηση που πιστεύει ότι λαμβάνει από τους άλλους. Κάθε δήλωση βαθμολογείται σε μια κλίμακα Likert, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με κάθε δήλωση. Οι υψηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνουν μεγαλύτερο αίσθημα ντροπής και ανησυχίας για την κριτική από τους άλλους. Αυτή η κλίμακα είναι χρήσιμη για την κατανόηση των κοινωνικών και ψυχολογικών επιπτώσεων της ντροπής και της αντίληψης της κριτικής από τους άλλους, ιδιαίτερα σε κλινικά και ερευνητικά περιβάλλοντα.

 

Στόχος κλίμακας

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας ) είναι να αξιολογήσει την εσωτερικευμένη αίσθηση ντροπής που προκύπτει από την αντίληψη του ατόμου για το πώς το βλέπουν και το κρίνουν οι άλλοι. Συγκεκριμένα, η κλίμακα επιδιώκει να καταγράψει τον βαθμό στον οποίο το άτομο αισθάνεται ότι οι άλλοι το περιφρονούν, το κατακρίνουν ή το υποτιμούν. Μέσω των ερωτήσεων, επιτυγχάνεται η καταγραφή των ανησυχιών και των φόβων του ατόμου σχετικά με την κοινωνική αποδοχή και την εικόνα του στα μάτια των άλλων. Η χρήση αυτής της κλίμακας είναι ιδιαίτερα σημαντική σε κλινικές και ερευνητικές εφαρμογές, διότι παρέχει πολύτιμα δεδομένα για την κατανόηση των κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση και την ψυχική υγεία. Μέσω της κατανόησης αυτών των αντιλήψεων, μπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσματικές στρατηγικές παρέμβασης για τη μείωση της ντροπής και της κοινωνικής απομόνωσης.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα OASS-18 αποτελείται από 18 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

0 = Ποτέ 1 = Σπάνια 2 = Μερικές φορές 3 = Συχνά 4 = Σχεδόν πάντα

 

Βιβλιογραφία

Allan‚ S‚ Gilbert‚ P. & Goss‚ K. (1994). An exploration of shame measures: II: Psychopathology. Personality and Individual Differences‚ 17‚719-722

Goss‚ K.‚ Gilbert‚ P. & Allan‚ S. (1994) An exploration of shame measures: I: The ‘other as shamer’scale. Personality and Individual Differences‚ 17‚713-717.